Artykuły

Doradztwo zawodowe jako długotrwały proces
Współczesny system orientacji i poradnictwa zawodowego opiera się na udzielaniu pomocy i wsparcia w kształtowaniu odpowiednich postaw ludzi do planowania kariery w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
Wybory ścieżki kariery zawodowej
Wybór zawodu to jedna z najważniejszych życiowych decyzji. Patrząc wstecz, można zauważyć pewne trendy związane z wybieranymi zawodami, czy kierunkami studiów.
Podczas deszczu dzieci się nudzą
Zamieściłam to popularne powiedzenie trochę przewrotnie, bo czy nudzą się  czy nie, to rodzice i same dzieci mogłyby nam odpowiedzieć. Ja myślę, że wcale to nie jest jedyna opcja. Oczywiści nie biorę pod uwagę włączenia telewizora, tabletu lub innego migającego ekranu.
Trening EEG Biofeedback pomaga osiągnąć długoterminową poprawę pamięci roboczej u dzieci z ADHD
Neurofeedback training helps achieve long-term improvement of working memory in children with ADHD
Każdy młody człowiek chce, aby nauka w szkole była interesująca, a praca w życiu dorosłym przynosiła mu satysfakcję.
Wstydzę się…, czyli jak oswoić nieśmiałość
Jak rozpoznać nieśmiałość? Nieśmiałość jako cecha charakteru jest zauważalna w sytuacjach, gdy podejrzewamy, że w jakikolwiek sposób my jako osoby będziemy oceniani lub przejawiane przez nas zachowanie zostanie poddane ocenie.
Proste zabawy nie nużące, ale bardzo rozwijające
Dziś, kiedy wchodzę do sklepu z zabawkami i dziecięcymi książkami, to odnoszę wrażenie, że wszystko już zostało wymyślone i wszystko już jest gotowe: książeczki, które wydają głosy, obrazki wypukłe…. Czy zatem dzieci, które tak jak moje pokolenie, nie miały tego wszystkiego, słabiej się rozwijały, a rodzice nie bawili się z nimi?!
Nowość w poradni
Od maja 2017 roku istnieje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie możliwość skorzystania z profesjonalnej terapii miofunkcjonalnej prowadzonej przez neurologopedę specjalistę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mgr Ewę Kuśka certyfikowanego specjalisty w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń miofunkcjonalnych.
Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena (IAS)
Metoda ta stosowana jest w wielu krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii.
Indywidualna stymulacja słuchu IAS Johansen
Od września 2015 r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pszczynie rozszerzyła swoje usługi o trening słuchowy dr Kjelda Johansena.
Doradztwo zawodowe – świadomy wybór, pewny sukces
Obecnie zdarza się, że zawód zmieniamy kilka razy w życiu. Więc tym bardziej warto dobrze się do podjęcia tak ważnej decyzji. Przeciętny człowiek poświęca 1/3 doby na sen i co najmniej 1/3 na pracę.
Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego jedną z przyczyn trudności w uczeniu się
Wiele przypadków trudności w nauce, takich jak trudności w pisaniu i czytaniu, a także zaburzeń artykulacji i problemów językowych oraz często współistniejących z nimi zaburzeń emocjonalnych, ma swe źródło w trudnościach przetwarzania dźwięku na poziomie centralnym. Przyczyną tych zaburzeń jest brak pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych.
Czy można zwiększyć efektywność funkcjonowania mózgu?
Ostatnie dziesięciolecie przyniosło znaczące postępy w neuropsychologicznych technikach, służących optymalizacji pracy naszego mózgu, a w rezultacie wpływających na zmianę naszego zachowania.
Jak reagować, kiedy podejrzewamy nasze dziecko o zażywanie narkotyków?
Niemal każdy rodzic, posiadający dorastające dziecko, przynajmniej raz zastanawiał się nad tym, czy jego pociecha miała już kontakt z substancjami psychoaktywnymi.
Kiedy do logopedy
O prawidłowy rozwój mowy warto dbać tak samo uważnie, jak o zdrowie maluszka. Problemy z nabywaniem umiejętności komunikacyjnych , wady wymowy , kłopoty ze słuchem mogą być w przyszłości przyczyną problemów…
Właściwe motywowanie dziecka, jednym z warunków jego szkolnych sukcesów.
Pierwszego września rodzice też idą do szkoły. Po raz pierwszy, albo kolejny rozpoczyna się nowy etap w życiu każdej rodziny z dzieckiem w wieku szkolnym.
Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową
W ciągu ostatnich lat wiele mówi się na temat zaburzenia znanego pod nazwą nadpobudliwości psychoruchowej, popularnie określanego też jako ADHD. Wzrost zainteresowania jest spowodowany faktem, iż uczniów dotkniętych tym syndromem zdaje się przybywać w szkolnych ławkach.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wczesne wspomaganie rozwoju, jest formą pomocy prowadzonej placówkach oświatowych dla małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Magia spotkań z bajką – bajka kluczem do serca dziecka
Od wieków bajki towarzyszą dzieciom i dorosłym pod postacią legend, mitów, opowieści ludowych. Sięgano po nie intuicyjnie bez bagażu wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii. Do terapii z zastosowaniem bajek nie jest potrzebne wykształcenie pedagogiczne ani psychologiczne. Mogą po nie sięgać wszyscy: rodzice, opiekunowie, nauczyciele.