Aktualności

09.07.2020
Doradztwo zawodowe online - spis zajęć
Lista zajęć w kolejności, w której powinny zostać zrealizowane.
09.07.2020
Doradztwo zawodowe on-line cz. 16 PODSUMOWANIE
Dziś przychodzi czas podsumowań. Zbierz wszystkie wykonane wcześniej zadania, ćwiczenia, testy, które proponowałam. Przeanalizuj je ponownie i spójrz, co wniosły do Twojego życia. Czy są one spójne?
04.07.2020
Doradztwo zawodowe on-line cz. 15 STUDIA
Masz możliwość podjęcia pracy bezpośrednio po szkole, w zależności od ukończenia szkoły pierwszego typu możesz pójść do szkoły policealnej, podjąć szkołę branżową II stopnia, zdobyć dodatkowe kwalifikacje na kursach i szkoleniach lub pójść na studia – i o ich wyborze słów kilka.

Krótko o poradni

Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Naszymi pacjentami są osoby niesłyszące i słabosłyszące, niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem oraz z upośledzeniem umysłowym.

Poradnia zajmuje się dziećmi i młodzieżą na każdym etapie ich rozwoju. Wśród naszej oferty są diagnozy i terapie zarówno dla dzieci poniżej 3 roku życia, jak również dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz gimnazjalnym.

Oferujemy naszym pacjentom pomoc logopedyczną, pomoc w wyborze kształcenia zawodu, a także udzielamy rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 

 

Copyright 2013 by PPED w Pszczynie