Aktualności

24.012019
Realizacja programu ministerstwa Edukacji Narodowej "Za życiem".
Informujemy, iż w roku kalendarzowym 2019 kontynuowany jest w naszej placówce program "Za życiem". W ramach realizacji tego zadania prowadzone są zajęcia specjalistyczne (terapeutyczne) dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do czasu podjęcia nauki w szkole. Rodzice mogą uzyskać szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 32 2103716 lub 668108905.
4.122018
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zamówienia: Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - poprzez zajęcia ze specjalistami oraz udzielanie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie. Etap III. prowadzonym w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16.) zamieszczono na stronie internetowej www.przetargi.powiat.pszczyna.pl
10.09.2018
Opieka psychologów i pedagogów nad placówkami
Aktualna lista dotycząca sprawowania opieki nad placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2018-2019

Krótko o poradni

Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Naszymi pacjentami są osoby niesłyszące i słabosłyszące, niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem oraz z upośledzeniem umysłowym.

Poradnia zajmuje się dziećmi i młodzieżą na każdym etapie ich rozwoju. Wśród naszej oferty są diagnozy i terapie zarówno dla dzieci poniżej 3 roku życia, jak również dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz gimnazjalnym.

Oferujemy naszym pacjentom pomoc logopedyczną, pomoc w wyborze kształcenia zawodu, a także udzielamy rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 

 

Copyright 2013 by PPED w Pszczynie