Aktualności

1805.2018
Zaproszenie do udziału w przetargu
Informujemy, że w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Powiatu Pszczyńskiego (www.przetargi.powiat.pszczyna.pl) opublikowano postępowanie dotyczące zamówienia realizacji wczesnego wspomagania.
26.032018
Zaproszenie na Vademecum dla Nauczycieli
Zaproszenie na Vademecum dla Nauczycieli „Nowoczesne metody i formy terapii – EEG Biofeedback, IAS Johansen, Neuroflow”.
16.032018
Nowe narzędzie diagnostyczne w poradni
W tym roku do rąk psychologów trafiła najnowsza wersja testu – Stanford-Binet 5. Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 to narzędzie, które może być stosowane w szczególności tam, gdzie zachodzi podejrzenie, że rozwój osoby badanej nie jest w pełni typowy (grupy specjalne, zaburzenia neurorozwojowe, wybitne uzdolnienia). Jako jedyne precyzyjnie różnicuje stopnie niepełnosprawności intelektualnej.

Krótko o poradni

Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Naszymi pacjentami są osoby niesłyszące i słabosłyszące, niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem oraz z upośledzeniem umysłowym.

Poradnia zajmuje się dziećmi i młodzieżą na każdym etapie ich rozwoju. Wśród naszej oferty są diagnozy i terapie zarówno dla dzieci poniżej 3 roku życia, jak również dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz gimnazjalnym.

Oferujemy naszym pacjentom pomoc logopedyczną, pomoc w wyborze kształcenia zawodu, a także udzielamy rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Copyright 2013 by PPED w Pszczynie