Aktualności

13.102021
Nauczyciel na ścieżce awansu zawodowego – sieć współpracy
9 listopada 2021 r. rozpoczyna aktywność sieć nauczycieli będących na etapie awansu zawodowego różnych szczebli.
13.102021
Sieci Współpracy Nauczycieli Współorganizujących kształcenie
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pszczynie zaprasza nauczycieli do współtworzenia Sieci Współpracy Nauczycieli Współorganizujących Kształcenie dla uczniów z ASD .
31.052021
Ankieta
W związku z powrotem uczniów do nauczania stacjonarnego bardzo prosimy Rodziców, Uczniów i Nauczycieli o wypełnienie ankiety.

Krótko o poradni

Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Naszymi pacjentami są osoby niesłyszące i słabosłyszące, niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem oraz z upośledzeniem umysłowym.

Poradnia zajmuje się dziećmi i młodzieżą na każdym etapie ich rozwoju. Wśród naszej oferty są diagnozy i terapie zarówno dla dzieci poniżej 3 roku życia, jak również dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz gimnazjalnym.

Oferujemy naszym pacjentom pomoc logopedyczną, pomoc w wyborze kształcenia zawodu, a także udzielamy rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 

 

Copyright 2013 by PPED w Pszczynie