Aktualności

26.05.2020
Doradztwo zawodowe on-line cz. 11 ZAWODY DEFICYTOWE, ZRÓWNOWAŻONE I NADWYŻKOWE
Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Pokazuje zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz popyt na poziomie województw.
14.05.2020
Doradztwo zawodowe online - spis zajęć
Lista zajęć w kolejności, w której powinny zostać zrealizowane.
14.05.2020
Doradztwo zawodowe on-line cz. 10 ZAWODY PRZYSZŁOŚCI
Dziś chciałabym podjąć z Tobą treści związane z rynkiem pracy i zawodami, które będą potrzebne w przyszłości.

Krótko o poradni

Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Naszymi pacjentami są osoby niesłyszące i słabosłyszące, niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem oraz z upośledzeniem umysłowym.

Poradnia zajmuje się dziećmi i młodzieżą na każdym etapie ich rozwoju. Wśród naszej oferty są diagnozy i terapie zarówno dla dzieci poniżej 3 roku życia, jak również dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz gimnazjalnym.

Oferujemy naszym pacjentom pomoc logopedyczną, pomoc w wyborze kształcenia zawodu, a także udzielamy rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 

 

Copyright 2013 by PPED w Pszczynie