Aktualności

10.09.2018
Opieka psychologów i pedagogów nad placówkami
Aktualna lista dotycząca sprawowania opieki nad placówkami oświatowymi w roku szkolnym 2018-2019
10.09.2018
Zaproszenie na konferencję
Zapraszamy do udziału w Konferencji na temat "Porozumienie bez Przemocy – rzecz o empatii, szacunku i konstruktywnym dialogu w szkole".
10.09.2018
Oferta dla szkół na rok szkolny 2018-2019
Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie dla szkół w roku szkolnym 2018-2019

Krótko o poradni

Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Naszymi pacjentami są osoby niesłyszące i słabosłyszące, niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem oraz z upośledzeniem umysłowym.

Poradnia zajmuje się dziećmi i młodzieżą na każdym etapie ich rozwoju. Wśród naszej oferty są diagnozy i terapie zarówno dla dzieci poniżej 3 roku życia, jak również dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz gimnazjalnym.

Oferujemy naszym pacjentom pomoc logopedyczną, pomoc w wyborze kształcenia zawodu, a także udzielamy rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

 

 

Copyright 2013 by PPED w Pszczynie