Aktualności

20.112017
Awaria telefonu
Z uwagi na awarię telefonu stacjonarnego prosimy o kontakt pod numerem 512 577 210!
20.092017
Kompleksowe wspomaganie placówek oświatowych
W ramach Powiatowego Programu Wspomagania, zapraszamy Państwa do kontynuacji lub rozpoczęcia współpracy z PPP w zakresie kompleksowego wspomagania placówek oświatowych. W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy do udziału w szkoleniach wokół kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. Skupiamy się głównie na kompetencji „uczenia się” i „kompetencjach społecznych”.
14.092017
Nowe regulacje prawne
Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Krótko o poradni

Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Naszymi pacjentami są osoby niesłyszące i słabosłyszące, niewidome i słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem oraz z upośledzeniem umysłowym.

Poradnia zajmuje się dziećmi i młodzieżą na każdym etapie ich rozwoju. Wśród naszej oferty są diagnozy i terapie zarówno dla dzieci poniżej 3 roku życia, jak również dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz gimnazjalnym.

Oferujemy naszym pacjentom pomoc logopedyczną, pomoc w wyborze kształcenia zawodu, a także udzielamy rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Copyright 2013 by PPED w Pszczynie