Spotkanie konsultacyjne sieci szkolnych doradców zawodowych 14.03.2024 r.

W dniu 14.03.2024 r. odbyło się cykliczne spotkanie konsultacyjne sieci doradców zawodowych i pedagogów pełniących funkcję doradców. Spotkanie odbyło się w sali Pedagogicznej Biblioteki w Pszczynie.

Tematem głównym spotkania była oferta edukacyjna w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego na rok szkolny 2024/2025.

Pani Anna Harazin i Pan Wojciech Bąk – przedstawili ofertę Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie.

Pani Wioletta Filipek i Pani Anna Frej – przedstawiły ofertę Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie.

Pani Anna Januszewska przedstawiła ofertę Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Pszczynie.

Pani Elwira Kiełkowska przedstawiła ofertę Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach.

Uczestnicy mogli zapoznać się z prezentacją szkół, zadać pytania odnośnie rekrutacji, dni otwartych, poszczególnych zawodów, profili kształcenia. Każdy otrzymał również ulotki i informacje dla uczniów.

Spotkanie cieszyło się licznym i aktywnym uczestnictwem.

Dziękujemy za zaangażowanie i otwartość w dzieleniu się dobrymi praktykami.

Dziękujemy! Zespół doradców zawodowych PPP w Pszczynie

Na zdjęciu widać uczestników spotkania. Słuchacze siedzą i patrzą w kierunku osoby wypowiadającej się.
Uczestnicy spotkania.
Na zdjęciu widać uczestników spotkania. Słuchacze siedzą i patrzą w kierunku osoby wypowiadającej się.
Uczestnicy spotkania.
Na zdjęciu widać dwie osoby prezentujące ofertę szkoły ponadpodstawowej - PZS nr 1 w Pszczynie. W tle włączona prezentacja. W ręku trzymają ulotki.
Przedstawiciele PZS nr 1 w Pszczynie.
Na zdjęciu widać dwie osoby prezentujące ofertę szkoły ponadpodstawowej - PZS nr 2 w Pszczynie.
Przedstawiciele PZS nr 2 w Pszczynie
Na zdjęciu widać dwie osoby prezentujące ofertę szkoły ponadpodstawowej - LO im B. Chrobrego w Pszczynie.
Przedstawicielka LO im B. Chrobrego w Pszczynie.