Dział szkolny

ZESPÓŁ DS. DZIECKA STARSZEGO

W skład zespołu wchodzą:

 1. Natalia Michalik – pedagog – koordynator zespołu
 2. Grażyna Łebecka – psycholog, pedagog, provider Neuroflow, terapeuta EEG Biofeedback, terapeuta IE, terapeuta INPP, arteterapeuta
 3. Katarzyna Chrąściel – pedagog
 4. Aleksandra Kowalska – pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, logopeda
 5. Katarzyna Matusiak- pedagog, doradca zawodowy, provider Indywidualnej Stymulacji Słuchu JIAS Johansen, provider Neuroflow, terapeuta EEG Biofeedback, terapeuta pedagogiczny
 6. Grażyna Zatorska – psycholog, terapeuta rodzinny, terapeuta SI, arteterapeuta
 7. Grażyna Stalska-  psycholog, terapeuta rodzinny
 8. Agata Śnieg – psycholog
 9. Aleksandra Miklewska- psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta SI, provider Neuroflow,
 10. Wiesław Kloc – logopeda
 11. Ireneusz Sikorski – neurologopeda

Zespół zajmuje się problemami dzieci, które  uczęszczają do szkoły podstawowej w powiecie Pszczyńskim.

Zakres problematyki, którymi zajmuje się zespół:

– diagnoza trudności szkolnych,

– diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się,

– terapia dzieci z wszelakimi deficytami rozwojowymi,

– terapia dzieci z grupy ryzyka dysleksji i dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

– praca z dziećmi zdolnymi

– terapia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,

– terapia SI

-terapia Biofeedback

– Arteterapia

– terapia logopedyczna

– przesiewowe badania słuchu

– doradztwo zawodowe

– pomoc dzieciom w sytuacji separacji i/lub rozwodu rodziców, w sytuacji straty,

– wspieranie rodziców w ich funkcji wychowawczej,

– wspieranie nauczycieli w pracy dydaktyczno –wychowawczej.

– prowadzenie mediacji rodzinnych i szkolnych,

Realizowane zadania w poradni:

– prowadzenie badań psychologicznych i pedagogicznych oraz diagnozy logopedycznej,

– opiniowanie i klasyfikowanie do odpowiedniej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

– orzekanie o nauczaniu indywidualnym, kształceniu specjalnym,

– prowadzenie zajęć terapeutycznych – indywidualnych i grupowych,

– prowadzenie warsztatów, konsultacji,  porad, prelekcji i prezentacji dla rodziców,

– prowadzenie zajęć dla uczniów w szkołach,

– prowadzenie zajęć dla nauczycieli,

– zawarcie porozumienia ze szkołami   dotyczących  realizacji zajęć dla uczniów, nauczycieli i rodziców,

– promowanie oferty poradni,

– systematyczna współpraca ze szkołami – dyrektorami, pedagogami szkolnymi, psychologami szkolnymi, nauczycielami,

– przeprowadzenie szkolenia Vademecum dla nauczycieli –„Praca z uczniem słabo słyszącym i Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego” oraz ; „Elementarz SI” .

– udział członków Zespołu w organizowanych szkoleniach – w poradni i poza poradnią,

– konsultowanie postdiagnostyczne, udzielanie sobie wsparcia i pomocy, konsultowanie problemów,

– dalsze wdrażanie rozporządzeń prawa oświatowego.

 

Pełna oferty poradni znajduje się w zakładce-OFERTA PORADNI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH