Spotkanie konsultacyjno – warsztatowe szkolnych doradców zawodowych z Powiatu Pszczyńskiego

Czwartkowe przedpołudnie 25 stycznia 2024 r. zostało wykorzystane na kolejne spotkanie konsultacyjno – warsztatowe szkolnych doradców zawodowych z Powiatu Pszczyńskiego zrzeszonych w sieci pod patronatem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie.

Głównym tematem była analiza badania przeprowadzonego wśród uczniów klas ósmych wskazująca preferencje edukacyjne młodzieży w zakresie wyboru szkół ponadpodstawowych.

Ważność tematu potwierdzili obecni na spotkaniu pracownicy Starostwa Powiatowego : wicestarosta p. Damian Cieszewski, naczelnik wydziału oświaty p. Krystyna Świerkot- Żmij oraz dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Pszczynie p. Joanna Pławecka.

Konsultacje potwierdziły wartość edukacji z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonych przez specjalistów w szkołach. Wskazują także na konieczność wspierania rodziców uczniów w temacie oferty edukacyjnej dla ich dzieci.

Druga część spotkania to warsztaty przeprowadzone przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie p. Marię Kasprzycką i p. Kamila Marca. Ich istotą było zapoznanie z grą edukacyjną  promująca kompetencje przyszłości.

Wszystkim Państwu dziękujemy za zaangażowanie i otwartość w dzieleniu się dobrymi praktykami.

Dziękujemy! Zespół doradców zawodowych PPP w Pszczynie
(red.WZG)

Na zdjęciu widać slajd przedstawiający wyniki ankiety dla uczniów klasy ósmej. Na zdjęciu widać uczestników spotkania. Przemawia wicestarosta pszczyński. Obok siedzi naczelnik wydziału oświaty i dyrektor cechu rzemiosł różnych. Na zdjęciu widać uczestników spotkania. Przemawia wicestarosta pszczyński. Na zdjęciu widać uczestników spotkania. Przemawia wicestarosta pszczyński. Na zdjęciu widać uczestników spotkania. Uczestnicy rozmawiają w grupce. Na zdjęciu widać uczestników spotkania. Uczestnicy siedzą i słuchają.Na zdjęciu widać dwie panie, które są doradcami zawodowymi w Pszczynie, zorganizowały spotkanie. Na zdjęciu widać trzy osoby oglądające prace. Na zdjęciu widać dwie osoby. Jedna przygląda się, druga zapisuje coś na tablicy.