Spotkanie konsultacyjno – warsztatowe szkolnych doradców zawodowych z Powiatu Pszczyńskiego

Czwartkowe przedpołudnie 25 stycznia 2024 r. zostało wykorzystane na kolejne spotkanie konsultacyjno – warsztatowe szkolnych doradców zawodowych z Powiatu Pszczyńskiego zrzeszonych w sieci pod patronatem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie.

Głównym tematem była analiza badania przeprowadzonego wśród uczniów klas ósmych wskazująca preferencje edukacyjne młodzieży w zakresie wyboru szkół ponadpodstawowych.

Ważność tematu potwierdzili obecni na spotkaniu pracownicy Starostwa Powiatowego : wicestarosta p. Damian Cieszewski, naczelnik wydziału oświaty p. Krystyna Świerkot- Żmij oraz dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Pszczynie p. Joanna Pławecka.

Konsultacje potwierdziły wartość edukacji z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonych przez specjalistów w szkołach. Wskazują także na konieczność wspierania rodziców uczniów w temacie oferty edukacyjnej dla ich dzieci.

Druga część spotkania to warsztaty przeprowadzone przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie p. Marię Kasprzycką i p. Kamila Marca. Ich istotą było zapoznanie z grą edukacyjną  promująca kompetencje przyszłości.

Wszystkim Państwu dziękujemy za zaangażowanie i otwartość w dzieleniu się dobrymi praktykami.

Dziękujemy! Zespół doradców zawodowych PPP w Pszczynie
(red.WZG)

Na zdjęciu widać slajd przedstawiający wyniki ankiety dla uczniów klasy ósmej.
Prezentacja wyników ankiety.
Na zdjęciu widać uczestników spotkania. Przemawia wicestarosta pszczyński. Obok siedzi naczelnik wydziału oświaty i dyrektor cechu rzemiosł różnych.
Wystąpienie Starosty Pszczyńskiego.
Na zdjęciu widać uczestników spotkania. Przemawia wicestarosta pszczyński.
Przemowa Starosty Pszczyńskiego.
Na zdjęciu widać uczestników spotkania. Przemawia wicestarosta pszczyński.
Wystąpienie Starosty Pszczyńskiego.
Na zdjęciu widać uczestników spotkania. Uczestnicy rozmawiają w grupce.
Uczestnicy spotkania.
Na zdjęciu widać uczestników spotkania. Uczestnicy siedzą i słuchają.
Uczestnicy spotkania.
Na zdjęciu widać dwie panie, które są doradcami zawodowymi w Pszczynie, zorganizowały spotkanie.
Organizatorki spotkania – przedstawicielki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie.
Na zdjęciu widać trzy osoby oglądające prace.
Uczestnicy warsztatu.