Kompleksowe wspomaganie szkół i przedszkoli

Od 1 stycznia 2016r w powiecie pszczyńskim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.z2013r.poz.199) funkcjonuje oferta wspomagania doskonalenia nauczycieli  realizowana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pszczynie we współpracy z Filią Biblioteki Pedagogicznej w Pszczynie.

Istotą  nowego modelu jest wpisanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szersze działania, których celem jest rozwój całej szkoły rozumianej jako organizacja ucząca się. U podstaw wprowadzanej zmiany leży przekonanie o dużym znaczeniu ewaluacji pracy szkoły. Dzięki niej placówka może skutecznie planować własny rozwój, a także kierować wsparcie tam, gdzie jest ono faktycznie potrzebne.

W ramach informacji kierujemy do Państwa Powiatowy Program Wspomagania Szkół i Przedszkoli w Powiecie Pszczyńskim.

Sieci współpracy i samokształcenia

Drugim, ważnym elementem nowego systemu wspomagania szkół są międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia. Głównym ich celem jest ułatwienie wymiany doświadczeń i stworzenie możliwości podejmowania wspólnych wyzwań przez nauczycieli i dyrektorów z różnych placówek. Dzięki pracy w sieci następuje integracja środowiska oświatowego wokół zagadnień istotnych z punktu widzenia kształcenia uczniów i zarządzania szkołą. Sieci mogą mieć charakter tematyczny, czyli skupiać nauczycieli z różnych poziomów kształcenia wokół jednego zagadnienia, lub przedmiotowy (np. sieć nauczycieli matematyki).

Zgodnie z nowym modelem, istotna jest komplementarność działań podejmowanych w ramach sieci z działaniami wnikającymi ze wspomagania szkół. Dzięki diagnozie prowadzonej w placówkach można poznać potrzeby nauczycieli, a tym samym wyznaczyć obszar do pracy międzyszkolnej sieci współpracy i samokształcenia.

Sieci służą nauczycielom pomocą przedmiotowo-metodyczną, pomagają rozwijać ich warsztat pracy, są okazją do współpracy z innymi nauczycielami z rejonu.

W roku szkolnym 2021/2022 powołuje się dwie sieci współpracy nauczycieli:

  1. Sieć nauczycieli nauczycieli  współorganizujących kształcenie
  2. Nauczyciel na ścieżce awansu zawodowego.

Szczegółowe informacje o  zakresie tematycznym oraz harmonogramie współpracy, w tym spotkaniach inaugurujących  działalność sieci w komunikatach poniżej oraz zakładce „Aktualności”.

 

Koordynator wspomagania : Weronika Zawisza-Grzanka,

e-mail: w.zawisza-grzanka@ppped.pl, tel. 508 383 931

Sieci nauczycieli

Awans nauczycieli

Oferta szkoleń

Informacja dodatkowe:

Powiatowy program wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie pszczyńskim

Podstawy prawne zewnętrznego wspomagania