Dostępność

Dostępność

Koordynator dostępności

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pszczynie oraz monitorowanie zapewnienia przez tą placówkę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Poradnia, jako jednostka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Pszczynie podlega pod koordynatora powiatu Panią Katarzynę Grandę.

Katarzyna Granda
e-mail: k.granda@powiat.pszczyna.pl
telefon: 32 449 23 98

W siedzibie Poradni działa powołany przez Dyrektora Poradni Zespół ds. dostępności.

Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostepnosci poradnia 2021

Wniosek o zapewnienie dostepności

Wzór żądanie zapewnienia dostepności cyfrowej