Dział poradnictwa zawodowego

Zespół ds.Doradztwa Zawodowego PPP

 • Mirosława Kulczyk – doradca zawodowy, socjolog, pedagog
 • Katarzyna Matusiak – pedagog, doradca zawodowy, provider Indywidualnej Stymulacji Słuchu JIAS Johansen, provider Neuroflow
 • Weronika Zawisza-Grzanka – pedagog, doradca zawodowy, specjalista ds. wspomagania

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pszczynie prowadzi dla uczniów doradztwo edukacyjno – zawodowe,  zmierzające do optymalnego i prawidłowego wyboru dalszego kształcenia i zawodu, poprzez udział w procesie poradnictwa i orientacji zawodowej.

Zadaniem doradcy zawodowego jest przygotowanie uczniów do prawidłowego wyboru zawodu, kierunku dalszego kształcenia i pracy zawodowej a zwłaszcza:

 • wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny
 • modyfikacja samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości
 • pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach
 • zapoznanie ze strukturą szkolnictwa
 • kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu
 • współdziałanie z rodzicami w realizacji powyższych zadań

Wybór zawodu jest czymś więcej niż prostą decyzją dotyczącą sposobu zarabiania na utrzymanie, ponieważ wykonywany zawód wpływa na wszystkie sfery życia człowieka:

 • poczucie sensu życia
 • zainteresowania
 • styl życia
 • miejsce zamieszkania
 • tożsamość społeczną, itd.

Na wybór zawodu składa się wiedza na temat siebie, swoich zainteresowań, zamiłowań; zawodów, ścieżek edukacyjnych oraz rynku pracy.

Właściwy wybór zawodu jest jednym z najważniejszych etapów naszego życia. Zawód daje nam nie tylko możliwość zarabiania pieniędzy ale także możliwość ciekawego życia, spotkania interesujących ludzi, nawiązania kontaktów, rozwijania i kształtowania swojej osobowości. Dobrze wybrany zawód to również gwarancja samorealizacji, poczucia osiągnięcia sukcesu.

Co więc należy zrobić aby podjąć mądre decyzje? Podstawowym czynnikiem wpływającym na właściwy wybór zawodu jest samopoznanie, zadanie sobie pytania: Kim jestem teraz i kim chciałbym być w przyszłości?

Kiedy po poradę należy zgłosić się do doradcy zawodowego?

Im wcześniej tym lepiej, ale na każdym etapie edukacyjnym wizyta u doradcy zawodowego może być przydatna. Poradnia prowadzi działania z zakresu doradztwa zawodowego już na etapie szkoły podstawowej. Służy to przygotowaniu młodego człowieka do wyboru kolejnych etapów kształcenia, a w efekcie do podejmowania trafnych decyzji zawodowych. Młodszy wiek szkolny to etap, w którym dziecko zaczyna gromadzić i porządkować informacje o przedstawicielach i specyfice wykonywania różnych zawodów. Początkowe preferencje zawodowe utrwalone na tym etapie rozwoju mogą wpływać na rozwój zainteresowań i wybór dalszej drogi zawodowej dziecka.

Zajęcia warsztatowe, indywidualna rozmowa z doradcą może być dobrym punktem wyjścia do planowania kariery zawodowej, do zapoznania się z rynkiem edukacyjnym i zawodowym.

Decyzja o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu jest na tyle ważna, że należy do tego podejść rozsądnie i z namysłem, a to wymaga czasu. Uczniowie często zmieniają swoje wybory, błądzą, dochodzą do sprzecznych wniosków i znowu się zastanawiają. Ale właśnie o to chodzi, żeby dać im czas na popełnianie błędów teraz, kiedy nie skutkuje to poważnymi konsekwencjami. Ważne natomiast jest to aby zaczęli zastanawiać się nad sobą, nad przyszłością, nad swoim pomysłem na życie.

ZAPRASZAMY!