OFERTA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 PRZEDSZKOLA I SZKOŁA

Działania na terenie przedszkoli

Działania skierowane do nauczycieli:

 • Obserwacje indywidualne i grupowe. Konsultacje z nauczycielami. J.Kruczek, K. Wanot, A. Lisiecka, M. Paluszewska, D. Spora, A. Skórzańska-Kieloch

Działania skierowane do dzieci:

 • Barwny świat emocji – zajęcia dla dzieci 5 – 6 – letnich, Lisiecka, J. Kruczek
 • Przesiewowe badania słuchu dla dzieci 5-6 lat z wykorzystaniem Platformy Badania Zmysłów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. E. Kuśka

Działania na terenie poradni:

Działania skierowane dla rodziców:

 • Szkoła dla rodziców – zajęcia warsztatowe dla rodziców doskonalące umiejętności wychowawcze- cykl spotkań, G. Łebecka, G. Zatorska, A. Miklewska, G. Stalska
 • Grupa wsparcia dla Absolwentów Szkoły dla rodziców, Miklewska, G. Stalska
 • Grupa wsparcia dla rodziców z Ukrainy, Śnieg, M. Kulczyk
 • Terapia rodzin, Stalska, G. Zatorska, B. Frankowska
 • Mediacje rodzin, Stalska, G. Zatorska, B. Franskowska, A. Kowalska, M. Paluszewska

Działania skierowane do nauczycieli:

 • Grupa wsparcia dla nauczycieli przedszkoli – Wanot, A. Skórzańska – Kieloch, J. Kruczek, M. Paluszewska
 • Grupa wsparcia dla logopedów – E. Kuśka

Działania skierowane do uczniów:

 • Diagnoza i terapia psychologiczna – psycholodzy PPP,
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna – pedagodzy PPP,
 • Diagnoza i terapia logopedyczna – logopedzi PPP,
 • Diagnoza integracji sensorycznej – diagnoza wykonywana tylko i wyłącznie po wcześniejszym wskazaniu i kwalifikacji przez pedagoga, psychologa lub logopedę poradni, po diagnozie psychologiczno-pedagogicznej – K . Wanot
 • Badania przesiewowe słuchu – E. Kuśka
 • Przesiewowe badania w kierunku Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (CAPD)- diagnoza wyższych funkcji słuchowych metodą ATS Neuroflow dla dzieci przedszkolnych – diagnoza wykonywana tylko i wyłącznie po wcześniejszym wskazaniu i kwalifikacji przez pedagoga, psychologa lub logopedę poradni, po diagnozie psychologiczno-pedagogicznej – E. Kuśka
 • Diagnoza i terapia metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu IAS Johansen – indywidualna stymulacja słuchu dla dzieci przedszkolnych – diagnoza wykonywana tylko i wyłącznie po wcześniejszym wskazaniu i kwalifikacji przez pedagoga, psychologa lub logopedę poradni, po diagnozie psychologiczno-pedagogicznej – E. Kuśka
 • Metoda Dobrego Startu – zajęcia grupowe wspierające osiągnięcie gotowości szkolnej dla uczniów zerówki – K.Wanot, M. Paluszewska
 • Iskierki – zajęcia grupowe dla dzieci 4-6-letnich z rodzicami w oparciu o Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – K. Wanot, M. Paluszewska
 • Słowiki – zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych i z mutyzmem – A. Lisiecka, J. Kruczek, M. Paluszewska
 • Trening umiejętności społecznych „Supertus”- zajęcia grupowe dla dzieci  w wieku przedszkolnym z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym – J. Kruczek, A. Lisiecka, M. Paluszewska

Kwalifikacja dzieci do różnorodnych form pomocy indywidualnej i grupowej odbywa się JEDYNIE na podstawie konsultacji z wybranym pracownikiem poradni.

Działania na terenie szkół.

Działania skierowane dla rodziców:

 • Dziecko w sytuacji kryzysu – prelekcja dla rodziców uczniów szkół podstawowych – A. Śnieg, M. Kulczyk
 • Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży w sytuacji izolacji społecznej- prelekcja, M. Cygan
 • Jak przetrwać z nastolatkiem -prelekcja dla rodziców uczniów klas VI – VIII, Śnieg, M. Kulczyk
 • Rodzicu, pomóż dziecku w wyborze szkoły i zawodu dla dziecka – prelekcja dla rodziców uczniów klasy VIII, M. Kulczyk
 • Czy to już uzależnienie– szkolenie dla rodziców nt. e- uzależnień, A. Kowalska, G. Stalska

Działania skierowane dla nauczycieli:

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle przepisów prawnych. M. Cygan
 • Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży w sytuacji izolacji społecznej– M. Cygan
 • Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne i inna dokumentacja na rzecz dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. M. Cygan
 • Praca z dzieckiem z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, K. Muszik, K. Matusiak
 • Wspomaganie placówek: diagnoza potrzeb szkoleniowych i rozwojowych w placówkach W. Grzanka

Działania skierowane dla uczniów:

 • Stres- jak go okiełznać ?- warsztaty dla uczniów VII – VIII SP, B. Frankowska, K. Muszik
 • I feel you– empatyzujemy! warsztaty dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej, uczniów szkoły ponadpodstawowej- zajęcia służące odbudowaniu więzi rówieśniczych oraz budowaniu relacji społecznych, G. Stalska, A. Kowalska
 • Odrzucenie rówieśnicze – warsztaty dla uczniów klas VI- VII – zajęcia służące odbudowujące budowaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami i przeciwdziałaniu izolacji społecznej, K. Matusiak, G. Zatorska.
 • Moje miejsce – zajęcia warsztatowe dla podopiecznych DPS Pielgrzymowice skierowane na lepsze poznanie siebie, budowanie poczucie własnej wartości, reintegracja po okresie izolacji, A. Miklewska, N. Michalik
 • Przesiewowe badania słuchu, K. Muszik, K. Matusiak

Działania na terenie poradni:

Działania skierowane dla rodziców:

 • Szkoła dla rodziców – zajęcia warsztatowe dla rodziców doskonalące umiejętności wychowawcze- cykl spotkań, G. Łebecka, G. Zatorska, A. Miklewska, G. Stalska
 • Rodzeństwo bez rywalizacji – zajęcia warsztatowe dla rodziców doskonalące umiejętności wychowawcze- cykl spotkań, G. Łebecka, G. Zatorska,
 • Grupa wsparcia dla Absolwentów Szkoły dla rodziców, Miklewska, G. Stalska
 • Grupa wsparcia dla rodziców z Ukrainy, A. Śnieg, M. Kulczyk
 • Terapia rodzin, G. Stalska, G. Zatorska, B. Frankowska
 • Mediacje rodzin, G. Stalska, G. Zatorska, B. Franskowska, A. Kowalska, M. Paluszewska
 • Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem – A. Miklewska, N. Michalik

Działania skierowane do nauczycieli:

 • Grupa Balinta– grupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych –cykliczne spotkania, B. Frankowska, K. Muszik
 • Sieć szkolnych doradców zawodowych i pedagogów szkolnych pełniących rolę doradców zawodowych – cykliczne spotkania, M. Kulczyk, K. Matusiak, W. Zawisza-Grzanka
 • Sieć nauczycieli współorganizujących kształcenie „Asy z klasą” W. Zawisza-Grzanka
 • Sieć nauczycieli na drodze awansu zawodowego „Drabina Belfra” W. Zawisza-Grzanka
 • Sieć logopedów W. Zawisza-Grzanka, E. Kuśka

Działania skierowane do uczniów:

 • Diagnoza psychologiczna – psycholodzy PPP
 • Diagnoza pedagogiczna – pedagodzy PPP
 • Diagnoza logopedyczna – logopedzi PPP
 • Diagnoza integracji sensorycznej – diagnoza wykonywana tylko i wyłącznie po wcześniejszym wskazaniu i kwalifikacji przez pedagoga, psychologa lub logopedę poradni, po diagnozie psychologiczno-pedagogicznej – A. Miklewska
 • Badania przesiewowe słuchu – K. Muszik, K. Matusiak
 • Przesiewowe badania w kierunku Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (CAPD)- diagnoza wyższych funkcji słuchowych metodą ATS Neuroflow; terapia, diagnoza i terapia wykonywana tylko i wyłącznie po wcześniejszym wskazaniu i kwalifikacji przez pedagoga, psychologa lub logopedę poradni, po diagnozie psychologiczno-pedagogicznej K. Muszik, K. Matusiak
 • Indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami szkolnymi –pedagodzy PPP,
 • Indywidualna terapia psychologiczna- terapia indywidualna dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, problemami psychosomatycznymi, trudnościami adaptacyjnymi i in., psycholodzy PPP,
 • Indywidualna terapia logopedyczna, W. Kloc, I. Sikorski,
 • Diagnoza i Terapia metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu IAS Johansen – indywidualna stymulacja słuchu – diagnoza wykonywana tylko i wyłącznie po wcześniejszym wskazaniu i kwalifikacji przez pedagoga, psychologa lub logopedę poradni, po diagnozie psychologiczno-pedagogicznej, K. Muszik, K. Matusiak
 • Indywidualne porady i diagnozy zawodoznawcze dla uczniów i ich rodziców z zakresu preorientacji zawodowej, M. Kulczyk, K. Matusiak, W. Zawisza-Grzanka
 • Pełna kontrola- zajęcia terapeutyczne dla dzieci klas I- III z ADHD oraz ich rodziców, K. Chrąściel, N. Michalik
 • Akademia uczuć – grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi VII-VIII, A. Kowalska, A. Śnieg
 • Akademia uczuć – grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi IV-VI, A. Śnieg, A. Kowalska
 • Prężny umysł – innowacja pedagogiczna; zajęcia warsztatowe dla uczniów z ryzykiem dysleksji kl. II-III, K. Matusiak, K. Muszik
 • Uczuciometr – innowacja pedagogiczna; zajęcia warsztatowe dla uczniów klas I-III, A. Kowalska, A. Śnieg
 • Kolorowy świat – zajęcia terapeutyczne dla dzieci zahamowanych, nieśmiałych uczniowie klas 1-3, G. Zatorska, N. Michalik
 • Literkowo- zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów klas IV-VI z grupy ryzyka dysleksji, K. Muszik
 • Zdobywcy – warsztaty ogólnorozwojowe dla uczniów kl. I-III, A. Miklewska, N. Michalik

Kwalifikacja uczniów do różnorodnych form pomocy indywidualnej i grupowej odbywa się JEDYNIE na podstawie konsultacji z wybranym pracownikiem poradni.