Otwarte konsultacje z doradztwa zawodowego OTK

Serdecznie zapraszamy na konsultacje indywidualne lub w małych grupkach w zakresie doradztwa zawodowego. Konsultacje odbędą się w budynku poradni gabinet 13, w dniach: 17.10.2023 r. w godz. 16:00-19:00, 19.10.2023 r. w godz. 8:00 – 9:30, w zależności od zapotrzebowania. Konsultacje prowadzi Katarzyna Matusiak, pedagog, doradca zawodowy PPP. Konieczna jest wcześniejsza rejestracja pod numerem telefonu: 32 …

Grupa Balinta

Informujemy, że najbliższe spotkanie Grupy Balinta odbędzie się 12.10.2023 r. o godzinie 9:00 w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie. Lista osób uczestniczących jest już zamknięta.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w latach 2022-2026

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie  realizuje w powiecie pszczyńskim zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Ośrodki te utworzone zostały w kraju w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Początek temu dała uchwała Rady Ministrów podjęta na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz.U. 2016 poz. 1860 ). Program przewidziany jest do realizacji do 2026 r., Do zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego …