Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w roku 2021

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w roku 2021

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w roku 2021 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie  realizuje w powiecie pszczyńskim zadania  wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego. Ośrodki te utworzone zostały w kraju w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Początek temu dała uchwała Rady Ministrów podjęta na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz.U. 2016 poz. 1860 ). Program przewidziany …