Doradztwo zawodowe jako długotrwały proces

Współczesny system orientacji i poradnictwa zawodowego opiera się na udzielaniu pomocy i wsparcia w kształtowaniu odpowiednich postaw ludzi do planowania kariery w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Jest to długotrwały proces wychowawczy, który zaczyna się już we wczesnym dzieciństwie. Już małe dzieci, poprzez obserwację dorosłych – podejścia do pracy, samej pracy i działalności zawodowej, opierając się na własnych bieżących, zmiennych zainteresowaniach, „bawią się w zawody”, w zabawie nieświadomie doświadczają kim mogliby być w przyszłości. Orientacja w świecie zawodowym dotyczy wtedy tego, co konkretne, namacalne i bezpośrednio obserwowalne. Wraz z wiekiem, dzieci uzyskują więcej informacji o specyfice warsztatu pracy poszczególnych zawodów, wymaganiach, jakie stawiają kandydatom poszczególne zawody, zmianie ulega także znaczenie pracy.

Jako doradcy zawodowi w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pszczynie staramy się prowadzić proces doradczy możliwie jak najszerzej, zmierzając do optymalnego i efektywnego wyboru kształcenia i zawodu.

Na każdym miejscu podkreślamy, że wybór kierunku, w jakim zmierzamy to jedna z ważniejszych decyzji w życiu człowieka. Wpływa na wiele sfer życia człowieka, m.in. na jego tożsamość społeczną, styl życia, poczucie sensu itp. Od trafnego dopasowania zdolności, zainteresowań, cech charakteru oraz możliwości fizycznych człowieka zależy powodzenie w życiu zawodowym i prywatnym. W dzisiejszym, zmieniającym się rynku pracy, wybór studiów czy zawodu można zmienić. Ważna jest jednak świadomość własnej osoby – swoich umiejętności, zasobów, potrzeb, możliwości, ale i ograniczeń.

Podejmowane przez nas – doradców w poradni – działania skierowane są na dostarczenie uczniowi, w ramach spotkań indywidualnych, jak i warsztatów grupowych:

wiedzy na temat jego:

–        zainteresowań,

–        uzdolnień,

–        możliwości intelektualnych,

–        osobowości, temperamentu,

–        ograniczeń zdrowotnych co do wykonywania niektórych zawodów,

–        poziomu wiedzy i umiejętności szkolnych,

a także wiedzy na temat:

–        poszczególnych zawodów,

–        środowisk pracy,

–        możliwości zatrudnienia i rozwoju zawodowego,

i w efekcie wiedzy na temat:

–        dróg i ścieżek uzyskiwania odpowiednich kwalifikacji zawodowych,

–        możliwości przekwalifikowania się,

–        możliwości podwyższenia kwalifikacji.

W ramach działań z zakresu doradztwa zawodowego udzielamy porad i informacjiDążymy także jednak do realizacji naszych zadań jako procesu, który wymaga czasu. Naszym celem jest pomoc młodym ludziom w odkrywaniu siebie i w efekcie właściwym wyborze ścieżki życiowej. Jako doradcy zawodowi czujemy się jakby rodzajem towarzysza, z którymi poprzez dialog, młoda osoba może poszerzać swoją świadomość, rozwijać swoje rozumienie siebie, odniesienie do świata i innych ludzi. Jako doradcy motywujemy młodych ludzi do autorefleksji i próby samodzielnej odpowiedzi na pytania dotyczące kariery zawodowej, jak i najważniejszej kariery – kariery własnego życia.

Gdy ktoś przychodzi do doradcy i mówi: „przyszedłem na test predyspozycji zawodowych”, ja jako doradca odpowiadam: „dobrze, test jest częścią diagnozy zawodoznawczej, ale dla mnie ważne jest, aby też z Tobą porozmawiać, dowiedzieć się czegoś o Tobie. Sam test, czy wynik testu nie może przecież decydować o Twoim życiu, a podczas naszej rozmowy być może zostanie wypowiedziane coś, co wpłynie na całe Twoje życie…”

I rozmawiamy…

Podczas rozmów, my jako doradcy nie tylko chętnie dzielimy się swoimi doświadczeniami, wiedzą, ale także współtworzymyPomagamy odkrywać i analizować, tworzyć. Odkrywać i wzmacniać mocne strony, talenty uczniów, wskazujemy jak można je wykorzystać na rynku pracy. Pomagamy odkrywać pasje, by przyszła praca stała się pasją, która będzie dawała satysfakcję – co jest jedną z naszych dewiz. Umożliwiamy odkrywać młodym ludziom ich potrzeby, wartości, uczucia, doświadczenia, rozwiązywać problemy. Staramy się pomagać w identyfikacji celów, możliwości, zasobów, służymy wsparciem. Oprócz tego pomagamy poruszać się po aktualnym rynku pracy. Udzielamy informacji na temat ofert szkół, uczelni wyższych, wymagań kwalifikacyjnych, a także aktualnych wymagań rynku pracy. Pomagamy opracowywać uczniom dokumenty aplikacyjne, przygotowujemy do rozmowy kwalifikacyjnej.

Jeśli zainspirowaliśmy Cię do odkrywania własnej osoby, poszerzania swoich horyzontów – służymy pomocą. Jeśli natomiast potrzebujesz jedynie krótkich informacji, wskazówek – także chętnie pomożemy, wyjaśnimy.

 

ZAPRASZAMY

Zespół ds. doradztwa zawodowego

 

Opracowała: Katarzyna Wolnarek, doradca zawodowy