Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena IAS

„Szacuje się, że u co czwartego dziecka w wieku wczesnoszkolnym zaburzenia słuchu zlokalizowane w mózgu są przyczyną trudności w nauce pisania i czytania”[1].

Wychodząc naprzeciw rosnącym zapotrzebowaniom naszego społeczeństwa na rozwiązywanie problemów związanych ze słuchaniem poradnia umożliwia swoim klientom skorzystanie z terapii metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena IAS. Dzięki tej metodzie możemy, specjalnie przygotowaną muzyką instrumentalną, pobudzać ośrodki w mózgu odpowiedzialne za przetwarzanie słuchowe.

Dla dzieci, młodzieży, a także dorosłych z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu… szczególnie polecana:

 • małym dzieciom (od 3 r. ż),
 • z opóźnionym rozwojem mowy,
 • z dysleksją,
 • z ADHD,
 • z zaburzeniami koncentracji,
 • z zaburzeniami uwagi słuchowej,
 • z zaburzeniami percepcji słuchowej,
 • z trudnościami w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
 • z porażeniem mózgowym,
 • z nadwrażliwością na dźwięki,
 • z autyzmem.

Johansen IAS jest jedynym domowym programem treningu słuchu, który stosuje indywidualne metody terapii.

Jest to metoda wspomagająca, rekomendowana przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP w Chester – twórców metody Integracji Odruchów INPP-r.

Zalety metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr K. Johansena:

 • indywidualny, dostosowany do potrzeb dziecka program stymulacji słuchowej,
 • dostępna dla osób mieszkających daleko od ośrodków terapeutycznych, gdyż terapia odbywa się u dziecka w domu,
 • terapia odbywa się pod opieką rodzica i wsparciem terapeuty – w bezpiecznym, domowym środowisku, gdzie rodzic ma wpływ na czas, porę dnia i moment przerwy w słuchaniu, co jest szczególnie istotne dla dzieci z całościowymi zaburzeniami, np. autyzmem,
 • trening słuchowy tą metodą jest stopniowy, poprzez łagodną stymulację rozłożoną w czasie – od 12 do 18 miesięcy; 6 dni słuchania po 10 -15 minut dziennie / 1 dzień przerwy,
 • znacznie niższy koszt terapii w porównaniu do innych terapii odbywających się w gabinetach,
 • w trakcie stymulacji Johansena IAS nie ma konieczności rezygnowania z innych form terapii, jakimi objęte jest dziecko w tym samym czasie.

Terapia słuchowa (Indywidualna Stymulacja Słuchu) wspomaga m.in.:

 • rozwój i naukę,
 • przetwarzanie słuchowe,
 • uwagę słuchową,
 • poprawną wymowę,
 • rozumienie mowy,
 • komunikację z otoczeniem,
 • czytanie,
 • zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
 • napięcie mięśniowe, koordynację ruchów, równowagę,
 • samoocenę.

Indywidualna Stymulacja Słuchu stworzona została przez duńskiego nauczyciela i psychologa, dyrektora Bałtyckiego Laboratorium Badań nad Dysleksją dr Kjeld Johansena. Jest programem opierającym się na szczegółowej, wykonywanej na audiometrze, diagnozie.

Informacje z obserwacji, wywiadu z rodzicem lub opiekunem prawnym, analizy wcześniejszych diagnoz innych specjalistów, a przede wszystkim badania audiometrii tonalnej i testu mowy utrudnionej w teście dychotycznym pozwalają na przygotowanie precyzyjnego, indywidualnego programu stymulacji słuchowej w formie specjalnie nagranych na syntezatorze utworów muzycznych (płyt CD).

Badania wskazują, że muzyka, spośród wszystkich metod stymulacji, wpływa w największy sposób na zmiany w mózgu.

Muzyka Johansena (IAS) jest tak skomponowana, by obejmować swoim zakresem różne częstotliwości potrzebne do stymulacji słuchowej, dzięki czemu człowiek może nauczyć się słyszeć dźwięki o tej częstotliwości, które wcześniej uchodziły jego uwadze.

Trening Johansena polega na słuchaniu specjalnej muzyki w domu, przez słuchawki, przez 10-15 minut dziennie.

Postępy w terapii kontrolowane są w poradni co 4-8 tygodni (zależnie od wieku).

Za każdym razem, po ponownej diagnozie, dziecko otrzymuje nową, specjalnie dla niego, przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Cały program trwa od 6 do 18 miesięcy. Ważne jest łagodne wyjście z programu – niekorzystne dla organizmu jest nagłe przerwanie terapii.

W zakres oferowanej przez Poradnię terapii wchodzą:

 1. Pełna, indywidualna diagnoza słyszenia i uwagi słuchowej:
 • wywiad dotyczący słuchowego i pozasłuchowego funkcjonowania – szczegółowy wywiad w oparciu o wypełniony przez rodzica / opiekuna prawnego w domu kwestionariusz wywiadu,
 • kontrola poziomu słyszenia każdego ucha oddzielnie na wszystkich zakresach częstotliwości,
 • kontrola preferencji ucha na wszystkich zakresach częstotliwości,
 • kontrola dominacji ucha przy odbiorze mowy (Test Dychotyczny),
 • badanie lateralizacji: dominacji ręki, oka, nogi i półkuli mózgowej.
 • Omówienie wyników przeprowadzonych badań z rodzicem/ opiekunem prawnym.
 1. Zamówienie indywidualnego programu w Instytucie Johansena.
 2. Diagnoza międzyetapowa powtarzana co 4-8 tygodni.
 3. Kolejne etapy terapii.

Warunkiem przystąpienia do treningu metodą Johansena (IAS) w poradni jest:

 • fakt, iż dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły na terenie pozostającym pod opieką Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pszczynie,
 • wypełnienie przez rodzica kwestionariusza wywiadu,
 • podpisanie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z udostępnieniem, do przetwarzania danych osobowych zawartych w Raportach JIAS, Superwizorowi Renacie Borowieckiej National Co-Director For Poland w celu nagrywania kolejnych płyt JIAS,
 • każdorazowe opłacenie kosztów płyt z programem Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena – ceny ustalane są przez Instytut IAS (http://www.johansen-ias.pl/) – aktualnie: cena płyty standardowej: 200 zł; cena płyty indywidualizowanej: 250 zł.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pszczynie samodzielnie nie pobiera żadnych opłat w związku z prowadzoną terapią słuchu metodą K. Johansena.

O zakwalifikowaniu do terapii metodą Johansena IAS decydują terapeuci.

Indywidualną Stymulację Słuchu metodą dr K. Johansena w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pszczynie prowadzą:

 • Ewa Kuśka, certyfikowany provider JIAS
 • Katarzyna Matusiak, certyfikowany provider JIAS
 • Katarzyna Muszik, certyfikowany provider JIAS

Opracowała: Katarzyna Matusiak, pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pszczynie