Nauczyciel na ścieżce awansu zawodowego – sieć współpracy

Nauczyciel na ścieżce awansu zawodowego – sieć współpracy

Nauczyciel na ścieżce awansu zawodowego – sieć współpracy

9 listopada 2021 r. rozpoczyna aktywność sieć nauczycieli będących na etapie awansu zawodowego różnych szczebli.

Celem grupy jest m.in.:

  1. realizacja awansu zawodowego zgodnie z przepisami prawa oświatowego

 

  1. wsparcie w zakresie nowoczesnej metodyki nauczania przedmiotu , w tym: wymiana doświadczeń , pomoc w tworzeniu materiałów dydaktycznych (konspektów zajęć)

 

  1. wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela zgodnie z osiągnięciami neurodydaktyki
  2. planowanie pracy dydaktycznej w duchu oceniania kształtującego .

 

Spotkania w każdy pierwszy wtorek miesiąca w sali wykładowej Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej , filia w Pszczynie (Pszczyna, ul. ks. bp. Bernarda Bogedaina 24, parter budynku).

Proszę o zgłoszenie  obecności :

telefon PPP Pszczyna 32 210 37 16

lub SMS na numer 508 383 931.

 

Inauguracyjne spotkanie – 9 listopada 2021 r., w godz 15.30 – 17.00.

Serdecznie zapraszam,

Weronika Zawisza-Grzanka – koordynatorka sieci

(pedagog, trener edukacji)