Sieci Współpracy Nauczycieli Współorganizujących kształcenie

Sieci Współpracy Nauczycieli Współorganizujących kształcenie

Szanowni Państwo Dyrektorzy ,

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pszczynie zaprasza nauczycieli do współtworzenia Sieci Współpracy Nauczycieli Współorganizujących Kształcenie dla uczniów z ASD .

Celem jest wypracowanie platformy konsultacji i wymiany doświadczeń nauczycielskich,  wsparcie dla nauczycieli „młodych”, stworzenie banku rozwiązań metodycznych ,w tym:  ćwiczenia z zakresu treningu umiejętności społecznych, elementy komunikacji alternatywnej, sposoby wzmacniania motywacji uczniowskiej, strategii angażowania rodziców w zakresie wspierania dziecka z ASD innymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ustala się termin cyklicznych spotkań w ostatni wtorek każdego miesiąca.

Pierwsze spotkanie zaplanowane jest na 26 października 2021 r. , rozpoczęcie o godz 15.30; sala w budynku pszczyńskiej filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej (Pszczyna, ul. ks. bp. Bogedaina .

Prosimy o zgłaszanie obecności pod nr 32 210 37 16.

Z poważaniem

Weronika Zawisza-Grzanka (koordynator sieci,pedagog, trener edukacji)