Ekwiwalent za talent

Ekwiwalent za talent

W tym roku, z ramienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie, w ramach Powiatowego Tygodnia Kariery pt. „Ekwiwalent za talent” po raz kolejny odbył się konkurs. Tym razem w konkursie brali udział uczniowie klas II-IV szkoły podstawowej.   Otrzymaliśmy bardzo dużo prac. DZIĘKUJEMY!   Uczniowie tworzyli wieże talentów. Byli bardzo kreatywni – wieże talentów wykonywane były z kubków, papieru, …

Nauczyciel na ścieżce awansu zawodowego – sieć współpracy

Nauczyciel na ścieżce awansu zawodowego – sieć współpracy

Nauczyciel na ścieżce awansu zawodowego – sieć współpracy 9 listopada 2021 r. rozpoczyna aktywność sieć nauczycieli będących na etapie awansu zawodowego różnych szczebli. Celem grupy jest m.in.: realizacja awansu zawodowego zgodnie z przepisami prawa oświatowego   wsparcie w zakresie nowoczesnej metodyki nauczania przedmiotu , w tym: wymiana doświadczeń , pomoc w tworzeniu materiałów dydaktycznych (konspektów zajęć)   …

Sieci Współpracy Nauczycieli Współorganizujących kształcenie

Sieci Współpracy Nauczycieli Współorganizujących kształcenie

Szanowni Państwo Dyrektorzy , Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pszczynie zaprasza nauczycieli do współtworzenia Sieci Współpracy Nauczycieli Współorganizujących Kształcenie dla uczniów z ASD . Celem jest wypracowanie platformy konsultacji i wymiany doświadczeń nauczycielskich,  wsparcie dla nauczycieli „młodych”, stworzenie banku rozwiązań metodycznych ,w tym:  ćwiczenia z zakresu treningu umiejętności społecznych, elementy komunikacji alternatywnej, sposoby wzmacniania motywacji uczniowskiej, strategii …