Spotkanie doradców zawodowych powiatu 23.11.2023 r.

Spotkanie doradców zawodowych powiatu 23.11.2023 r.

W czwartek 23 listopada 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne doradców zawodowych i nauczycieli pełniących funkcję doradców zawodowych w szkołach powiatu pszczyńskiego. Spotkanie zorganizowane zostało przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pszczynie.

Tym razem korzystaliśmy z gościnności Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Pszczynie. Uczestników panelu powitał wicedyrektor szkoły p. Jarosław Kinalski.

Głównym zagadnieniem był temat zbudowania oferty edukacyjnej dla tegorocznych absolwentów klas VIII. W tym zakresie plany przedstawił wicestarosta pszczyński  p. Damian Cieszewski.

Wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie p. Katarzyna Szczotka zachęciła do zapoznania się z ofertą otwartego punktu doradztwa dla młodzieży, z którego mogą korzystać osoby z terenu powiatu pszczyńskiego, do 30. roku życia.

W dalszej części spotkania podsumowano wyniki Powiatowego Konkursu dla uczniów przeprowadzonego w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Druga cześć spotkania była okazją do poznania efektów zajęć praktycznych oraz zobaczenia pracowni, w których uczą się zawodów uczniowie klas branżowych i technicznych.

Poczęstunek przygotowali uczniowie w ramach zajęć praktycznych pod egidą swoich nauczycieli zawodu.

Niektórzy doradcy mieli okazję do spotkania swoich absolwentów.

Dziękujemy za twórcze dyskusje i współudział w tworzeniu spotkania.

Na zdjęciu widać dwie stojące osoby - wicedyrektora poradni i pracownika poradni psychogiczno-pedagogicznej, które przemawiają. Przy stole siedzą uczestnicy spotkania. Na zdjęciu widać dyrektora szkoły, który przemawia. Na zdjęciu widać siedzące przy stole osoby,które patrzą w kierunku stojącego wicestarosty i przemawiającego. Na zdjęciu widać stojącą i mówiącą wicedyrektor urzędu pracy. Obok siedzi i słucha wicestarosta pszczyński i nauczyciele. Na zdjęciu osoby uczestniczące siedzą. Widać również stojącą i mówiącą wicedyrektor urzędu pracy. Na zdjęciu widać osoby siedzące przy stole zwrócone w stronę przemawiających dwóch pań. Na zdjęciu widać uczestników spotkania oglądających pracownię kucharską w szkole. Na zdjęciu widać uczestniczki spotkania, które stoją przed blachami ciasteczek w pracowni cukierniczej w szkole. Na zdjęciu widać Panie uczestniczące w spotkaniu oraz pracownię cukierniczą w szkole branżowej. Na środku zdjęcia widać blachy z ciastkami. Na zdjęciu widać blachy ciasteczek, które upiekli uczniowie w ramach praktyk w szkole. Na zdjęciu widać osoby uczestniczące w spotkaniu. Na środku pani nauczyciel zawodu opowiada o pracowni cukierniczej, w której się znajdują. Na zdjęciu widać panie uczestniczące w spotkaniu. Panie oglądają pracownię elektryczną w szkole branżowej. Na zdjęciu widać również dwóch uczniów wykonujących zadanie przy biurku z kablami, akumulatorem.Na zdjęciu widać dwóch uczniów w pracowni elektrycznej oraz panią doradcę zawodowego.