Praca z uczniem z autyzmem – konferencja

Praca z uczniem z autyzmem – konferencja

„Praca z uczniem z autyzmem”

W dniu 22 listopada 2022 r. nauczyciele  placówek powiatu pszczyńskiego mieli okazję doskonalić warsztat pracy związany z pracą z uczniem autystycznym.  W czasie konferencji zorganizowanej przez PPP w Pszczynie przedstawiono różne strategie rozwijania kompetencji społecznych u dzieci i nastolatków z ASD. Prelegentką była specjalistka w tej dziedzinie – konsultantka Regionalnego Ośrodka Metodyczno – Edukacyjnego „Metis” w Katowicach – p. Anita Wieloch.

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja materiałów i nowości wydawniczych w przedmiotowym zakresie. Wsparcia bibliotecznego udzielili pracownicy  pszczyńskiej filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Katowicach.

red. :WZG