Dzień Tolerancji i Dzień Życzliwości …listopad 2022

Dzień Tolerancji i Dzień Życzliwości …listopad 2022

Dzień Tolerancji i Dzień Życzliwości …listopad 2022

W ramach wspomagania szkół i placówek w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pszczynie zrealizowano projekt edukacyjny adresowany do uczniów wszystkich klas z okazji  Międzynarodowego Dnia Tolerancji przypadającego na 16 listopada. Przeprowadzono warsztaty w klasach I-IV oraz prelekcje z miniwarsztatami  w klasach V-VIII. Inicjatorkami projektu  ze strony szkoły były nauczycielki p. Ewa Konfederak oraz p. Agnieszka Gałuszka. Działania wychowawcze zrealizowano przy wsparciu pedagoga szkolnego oraz wychowawców klas. Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.

Tegoroczne działania przebiegały pod znamiennym hasłem „Inny nie znaczy gorszy” .

Warto przypomnieć, że data nie jest przypadkowa. 16 listopada 1995 roku państwa członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji oraz Plan Działań po zakończeniu obchodów Roku, przy czym Międzynarodowy Rok Tolerancji (1995) został ustanowiony przez Zgromadzenie w 1993 (rezolucja 48/126) z inicjatywy Konferencji Generalnej UNESCO.

red. WZG

zdj.: Na zdjęciu widoczna jest jedna z prac uczniów klas młodszych; efekt pracy warsztatowej. Na plakacie w centralnym miejscu umieszczono zarys kuli ziemskiej, jako potwierdzenie międzynarodowego charakteru tolerancji, wokół – odrysowane dłonie dzieci w różnych kolorach symbolizujące rozumienie idei tolerancji.