Ogólnopolski Tydzień Kariery 2023

Ogólnopolski Tydzień Kariery 2023

Tegoroczny XV Ogólnopolski Tydzień Kariery  2023 odbędzie się w dniach 16 -22.10.2023 r., pod hasłem przewodnim: „Talent i praca – to się opłaca!”.

Jak co roku organizatorzy – środowisko doradców zawodowych przygotowuje ciekawy i zróżnicowany program, skierowany do szerokiego grona odbiorców. Z pewnością nie zabraknie warsztatów tematycznych, indywidualnych konsultacji, testów predyspozycji i kompetencji zawodowych.

W związku z tegorocznym hasłem OTK chcemy zwrócić uwagę   na dwa bardzo ciekawe równania wymyślone przez autorkę  Angele Duckworth  (polska wersja książki nosi tytuł: „Upór – potęga pasji i wytrwałości”)

TALENT x WYSIŁEK = UMIEJĘTNOŚCI

UMIEJĘTNOŚCI x WYSIŁEK = OSIĄGNIĘCIA

Talent – decyduje o tym, jak szybko zdobywasz czy rozwijasz daną umiejętność. Każdemu z nas pewne rzeczy przychodzą łatwiej, inne trudniej.
Wysiłek – to skoncentrowana praca.
Osiągnięcia – to coś, co się dzieje, gdy zaczynamy mądrze używać wypracowanych umiejętności.

Zobaczcie teraz, co się stanie, gdy w drugim równaniu podstawimy zmienną z pierwszego równania:

 TALENT x WYSIŁEK 2 = OSIĄGNIĘCIA

Co mówi nam taki wzór? Oczywiście stanowi on wielkie uproszczenie. W realnym świecie o sukcesie i naszych osiągnięciach bez wątpienia decyduje mnóstwo innych rzeczy: wychowanie, napotkani ludzie, sprzyjające okoliczności lub po prostu – szczęście.  Wprowadzając jednak uwielbiane przez ekonomistów założenie „ceteris paribus” – można zinterpretować to tak:

Biorąc pod uwagę dwie osoby, w identycznych okolicznościach, ich osiągnięcia zależeć będą w zasadzie od dwóch rzeczy: talentu oraz wysiłku.

Talent – decydujący o tempie, w jakim nabywamy i poprawiamy nasze umiejętności – bez wątpienia ma wielkie znaczenie.

Jednak wysiłek ma wpływ wielokrotnie większy.

Po pierwsze: to włożony wysiłek przesądza, czy w ogóle zdobędziemy i rozwiniemy daną umiejętność (bez niego – będzie to przysłowiowy zmarnowany talent).
Po drugie: to włożony wysiłek przesądza o tym, czy przekujemy nasze umiejętności w osiągnięcia (bez niego – będziemy tylko ludźmi „z potencjałem” – który się nigdy nie zrealizował).

Albert Einstein mówił, że geniusz to 1 procent talentu i 99 procent ciężkiej pracy.

Chociaż talent jest ukrytym czynnikiem i czymś w rodzaju symbolu wieloznacznego, który może być wykorzystany jako przewaga do odniesienia sukcesu, to nic bez pracy. Praca jest czynnikiem wzmacniającym, który utrzymuje Cię w ciągłym ruchu i osiąganiu wysokich poziomów przez dłuższy czas.

Zachęcamy obiorców  wydarzenia jakim jest OTK do odkrywania swoich talentów, jednocześnie uświadamiając jak ważne jest ich rozwijanie i doskonalenie, gdyż tylko razem:  „  Talent i praca – to się opłaca”.

Doradcy zawodowi PPP Pszczyna