Wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna w Pszczynie poniżej prezentuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczony na realizację zadania:

Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) w roku szkolnym 2014/2015 w Projekcie pn. „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, realizowanego z Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 
Termin składania ofert: do 28.08.2014 roku do godz. 08:00.
Szczegółowe informacje znajdują się w treści ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotych Warunków Zamówienia dostępnych w aktualności z dnia 20.08.2014r.
 
Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotych Warunków Zamówienia: plik do pobrania pdf

« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie