Przedłużenie terminu naboru do projektu

Przedłużenie terminu naboru do projektu do 20. grudnia

 

 

           Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pszczynie zaprasza pracowników zatrudnionych  w placówkach oświatowych z terenu powiatu pszczyńskiego do udziału w pracach:

 

  •  Sieci Współpracy i Samokształcenia dla nauczycieli języka obcego
  •  Sieci Współpracy i Samokształcenia dla kadry kierowniczej

 

Sieci Współpracy i Samokształcenia zostaną utworzone w ramach projektu „Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli” realizowanego w okresie od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2015 r. na terenie powiatu pszczyńskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 

Do udziału w pracach wybranej sieci tematycznej mogą przystąpić następujący pracownicy:

  • nauczyciele języka obcego
  • kadra kierownicza

zatrudnieni w placówkach oświatowych z terenu powiatu pszczyńskiego (przedszkola, szkoły dla dzieci i młodzieży, publiczne i niepubliczne, ale z uprawnieniami szkoły publicznej, tj.: szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe, technika i licea ogólnokształcące).

 

Uczestnictwo  w pracach Sieci Współpracy i Samokształcenia przyczyni się do poprawy jakości współpracy wśród dyrektorów i nauczycieli placówek edukacyjnych działających w powiecie pszczyńskim.

 

Udział w Sieciach Współpracy i Samokształcenia  jest bezpłatny

 

W roku szkolnym 2013/2014 planowane są 3 - 4 spotkania w ramach sieci. Dla uczestników sieci przewidziano materiały szkoleniowe  oraz poczęstunek.

 

Kandydatów zainteresowanych udziałem w pracach sieci zapraszamy do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego i dostarczenia go do Biura projektu.

 

Zgłoszenia można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub przesyłać pocztą tradycyjną na adres:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Biuro Projektu, ul. Kopalniana 6, 43-225 Wola

w terminie do dnia 20. grudnia 2013 roku do godz. 15.00 (liczyć się będzie data wpływu,  dostarczenie przesyłki do Biura).

 

 

Szczegółowe zasady naboru zostały opisane w Regulaminie rekrutacji. Prosimy
o zapoznanie się z jego treścią.

 

Pytania dotyczące udziału w Sieciach Współpracy i Samokształcenia można kierować do Biura Projektu

Wola, ul. Kopalniana 6, tel. 32 211 91 77

 

     

         Kierownik projektu

 

         Maria Bujny

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin rekrutacji


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie