Raport z Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

 Zespół ds. Doradztwa Zawodowego PPP

Mirosława Kulczyk -  doradca zawodowy

Agata Śnieg – psycholog

Bogusława Lipniak-Przybyło – psycholog

Raport z OTK 

  Jak pomóc młodemu człowiekowi, aby zdecydował o swojej przyszłości zawodowej w zgodzie z samym sobą, ale też bez oderwania od społecznych realiów? Ogólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Wzmacnia świadomość potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela.  Tegoroczne hasło OTK: “Odkryj talenty swojego dziecka”  kieruje działania w stronę resortu edukacji, ale nie tylko. Każdy może być odkrywcą talentów, zarówno swoich dzieci, jak i uczniów, a także wszystkich innych potrzebujących wsparcia w tym zakresie. Zainteresowanie zawodami i przyszłością zawodową pojawia się już u kilkuletnich dzieci. Spowodowane jest pytaniami dorosłych „Kim chciałabyś zostać, gdy dorośniesz?”. Początkowe odpowiedzi to chwilowe fantazje. Jednakże w miarę rozwoju dziecka i poszerzania jego wiedzy o ostatecznym świecie zmieniają się preferencje zawodowe.

  Zespół d/s Doradztwa Zawodowego w PPP w Pszczynie podczas OTK  podjął szereg  działań  na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego:

- 15 października  2013 roku - w Zespole Szkół Specjalnych odbyły się zajęcia warsztatowe medotą kolażu, w klasach IV, V " Mój wymarzony zawód ". W klasach I , II Gimnazjum został zaprezentowany wykład  dla uczniów  „Zidentyfikowane predyspozycje zawodowe kluczem do sukcesu”  oraz wywiad z osobą wykonujący ciekawy zawód. Podczas  zajęć  informacyjno – doradczych  przeprowadzono  z wychowankami gimnazjum   ankietę “ Moje cele życiowe". 

-16 października – 2013 roku  w Gimnazjum w Woli w klasach III gimnazjalnych odbyły się zajęcia warsztatowe służące poszerzeniu wiedzy na temat własnych  zasobów   oraz  umiejętności dostrzegania różnych wływów na nasze  życie. Temat warsztatów: " Budowanie". Zajęcia odbyły się w klasach III a I III b . Ponadto uczniowie, pracując w grupach, dyskutowali n/t aktualnego rynku pracy, wymagań na określonym stanowisku pracy  “ Czy jeden zawód  na całe życie?”.  Młodzież została zachęcona i zainspirowana do analizy własnych preferencji zawodowych pod kątem wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej.

- 17 października 2013 roku – w  Gimnazjum w Kryrach odbyła się   prelekcja dla rodziców uczniów III klas Temat: " Marzenie, hobby a wybór zawodu" . Podczas spotkania z rodzicami omówino zagadnienia dotyczące czynników wyboru zawodu, rolę rodziców w procesie wyboru przyszłości edukacyjno-zawodowej dziecka oraz  odkrywania talentów włąsnych dzieci. Rodzice zośtali zapoznani ze ścieżkę edukacyjną dziecka oraz  z wymaganiami współczesnego rynku.

- 18 października 2013 roku –  podczas Dni Otwartych Drzwi w PPP,  placówkę  odwiedziły    uczniowie  klasy integracyjnej z SP nr 18 w Pszczynie, ktorzy zapoznały   się z działalnością  w PPP w Pszczynie.  Podczas dni indywidualnych porad zawodowych  w poradni   przeprowadzono zajęcia informacyjno – doradcze dla uczniów gimnazjum „Moje zainteresowania, uzdolnienia i umiejętności jako element ułatwiający wybór zawodu”. Zaproszono Komendanta OHP  w Pszczynie p. Joanna Grygierczyk , ktora zapoznała młodzięż   z  działalnością Ochotniczych Hufców Pracy, ktore mają na celu  pomoc młodzieży w uzyskaniu i podwyższeniu wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych w ramach szkoły  gimnazjalnej  oraz objęcie młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie wychowaniem, profilaktyka i resocjalizacją.

Wszystkie działania w ramach OTK  odbywają  się zgodnie z planem.  Przez większość dni prowadzono  zajęcia równolegle w wielu miejscach. W zależności od potrzeb uczestników zajęć, poruszano różnorodne zagadnienia związane z planowaniem ścieżki kształcenia, budowaniem kariery zawodowej  i samorozwojem.

Osiagnięte rezultaty:

a/zainspirowanie młodzieży do większej aktywności własnej związanej z przygotowaniem do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych,

b/aktywizacja zawodowa, wyposażenie uczniów w wiedzę na temat dalszej edukacji i konieczności planowania i wyznaczania swoich celów.

c/dostarczanie informacji na temat  wymagań współczesnego rynku pracy (zmiany związane z globalizacją, konkurencją, postępem naukowo-technicznym),

d/integracja środowiska doradców zawodowych, wypracowanie wspólnych działań


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie