Ważne informacje dla przedszkoli

W bieżącym roku szkolnym w ramach zadania udzielenia wszechstronnej pomocy i wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla dyrektorów i nauczycieli przedszkoli z terenu powiatu pszczyńskiego, zaplanowano wiele form działań skierowanych do nauczycieli, rodziców i dzieci organizowanych zarówno na terenie poradni, jak i bezpośrednio na terenie przedszkoli.

Szczegółowy wykaz wszystkich propozycji znajduje się w zakładce "Oferta Poradni ".

Zadaniem przedszkoli było zapoznanie się  i wybór  pod kątem własnych potrzeb placówki  tych  form pomocy , które wspomogą dyrektorów i nauczycieli w organizacji i prowadzeniu nadzoru pedagogicznego oraz doskonaleniu pracy dydaktyczno-wychowawczej z małymi dziećmi. 

Wybrane formy pomocy stanowiły podstawę do zawarcia kontraktu pomiędzy placówką a Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pszczynie, dotyczącego realizacji usług w roku szkolnym 2013/2014.

Procedura kontraktowania usług zakończyła się w połowie października.

W sytuacji pojawiających się merytorycznych nieścisłości  możliwa jest korekta kontraktu -  wymagana jest jednak bezpośrednia rozmowa z dyrektorem poradni. 

Ustalono następujące terminy spotkań :

  • 1.10. 2013 r. godz 12  - spotkanie z dyrektorami przedszkoli z terenu powiatu pszczyńskiego mające na celu rozpoznanie potrzeb placówek  w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej - miejsce spotkania - sala sesyjna Rady Powiatu
  • 15.10.2013 r. godz 17 - Grupa wsparcia dla nauczycieli przedszkoli - I spotkanie - miejsce spotkania  poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  • 18.11.2013 r.godz 17 - Bateria 5,6 "S"- szkolenie dla nauczycieli - miejsce spotkania  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  • 10.12.2013 r. godz.17 - Symultaniczno-sekwencyjna metoda wczesnego czytania Jagody Cieszyńskiej - szkolenie dla nauczycieli - miejsce spotkania  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  • 12.02.2014 r. - Wspomaganie rozwoju dzieci ze spektrum autyzmu - szkolenie dla nauczycieli - miejsce spotkania  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Serdecznie zapraszamy nauczycieli przedszkoli do współpracy.


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie