Informacja o wynikach rekrutacji do projektu 3.5 POKL Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli

Wyniki pierwszego naboru do projektu ,,Wsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli”

26.09.2013 r. zakończono przyjmowanie zgłoszeń  szkół/przedszkoli do projektu na rok szkolny 2013/2014.

W terminie naboru wpłynęło 25 formularzy zgłoszeniowych, w tym:

- szkoły podstawowe - 15,

- gimnazja - 4

- przedszkola - 3

- szkoły ponadgimnazjalne – 3.

 

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu i Regulaminem rekrutacji w roku szkolnym 2013/2014 do projektu rekrutowano 13 placówek, w tym: 5 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 2 przedszkola, 3 szkoły ponadgimnazjalne. Pozostałe 12 placówek zamieszczono na liście rezerwowej.

Poniżej zamieszczamy Listę szkół/przedszkoli zakwalifikowanych do udziału w projekcieWsparcie rozwoju szkół z powiatu pszczyńskiego – Wdrożenie nowatorskiego systemu doskonalenia nauczycieli”

 

Lp

Rodzaj placówki

Placówka

adres

1

szkoła ponadgimnazjalna

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach

43-251 Pawłowice, ul. J. Pukowca 5

2

szkoła ponadgimnazjalna

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Woli

43-225 Wola, ul. Poprzeczna 1a

3

szkoła ponadgimnazjalna

Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki Technikum nr 3

43-200 Pszczyna, ul. Szymanowskiego 12

4

gimnazjum

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pszczynie

43-200 Pszczyna, ul. St. Batorego 24

5

gimnazjum

Publiczne Gimnazjum nr 2 w Pawłowicach

43-251 Pawłowice, ul. J. Pukowca 4

6

gimnazjum

Gimnazjum nr 1 im. Ks. Tomasza Wuwera

43-251 Pawłowice, ul. Szkolna 1

7

szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kobielicach

43-262 Kobielice, ul. Topolowa 61

8

szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Książąt Pszczyńskich

43-200 Pszczyna, ul. Bagedaina1

9

szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa nr 16 w Studzienicach

43-215 Studzienice, ul. Ks. Szewczyka 74

10

szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suszcu

43-267 Suszec, ul. Szkolna 130

11

szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Golasowicach

43-252 Golasowice, ul. Z. Nałkowskiej 2

12

przedszkole

Przedszkole Publiczne nr 13 w ZSP w Łące

43-241 Łąka, ul. Fitelberga 1

13

przedszkole

Przedszkole Publiczne nr 17 w ZSP w Piasku

43-241 Piasek, ul. Szkolna2


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie