JOANNA KRUCZEK, psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek psychologia

 

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące::

 • Kurs kwalifikacyjny Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych,

 • Uprawnienia diagnostyczne - Skala Inteligencji Stanford-Binet 5,

 • Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0-12 lat,

 • Szkolenie uprawniające do korzystania z wystandaryzowanego narzędzia do diagnozy funkcjonalnej dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP),

 • I inne liczne warsztaty i kursy doskonalące.

 

Zadania realizowane w poradni:

 • prowadzenie badań psychologicznych dzieci i młodzieży, oraz dokonywanie kwalifikacji do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno - wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji,

 • diagnoza pod kątem wczesnego wspomagania rozwoju i dojrzałości szkolnej,

 • diagnoza problemów emocjonalnych, wychowawczych i psychosomatycznych dzieci najmłodszych do 6 roku życia,

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym z problemami emocjonalnymi wraz rodzicami Karuzela oraz W grupie Raźniej,

 • wsparcie i konsultacje dla rodziców,

 • współpraca ze środowiskiem.


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie