RÓŻA POLAK, pedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

 • Studia podyplomowe w zakresie Tyflopedagogiki

 • Studia podyplomowe w zakresie Edukacji Emocjonalnej

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące::

 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki,

 • Kurs doskonalący z zakresu Socjoterapii,

 • Szkolenie Szkoła dla Rodziców i inne,

 • Szkolenie uprawniające do korzystania z wystandaryzowanego narzędzia do diagnozy funkcjonalnej dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP).

Zadania realizowane w poradni dla dzieci:

 • diagnoza pod kątem wczesnego wspomagania rozwoju i dojrzałości szkolnej,

 • diagnoza uczniów słabowidzących,

 • przesiewowe badania słuchu i wzroku,

 • terapia dzieci ze słabym widzeniem,

 • terapia pedagogiczna indywidualna dla dzieci deficytami wieku przedszkolnym z deficytami rozwojowymi,

 • współprowadzenie zajęć edukacyjnych grupowych dla dzieci w wieku przedszkolnym
  z deficytami rozwojowymi Metoda dobrego startu,

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym z problemami emocjonalnymi wraz rodzicami Iskierki,

Zadania realizowane w poradni dla rodziców:

 • Szkoła dla rodziców,

 • konsultacje indywidualne i grupy wsparcia.

Zadania realizowane w poradni dla nauczycieli:

 • warsztaty edukacyjne: „Ślimak czy jaskółka, czyli praca z dzieckiem z deficytami rozwojowymi”; „Metoda wczesnego czytania według Jagody Cieszyńskiej”; „Praca z dzieckiem słabowidzącym”,

 • konsultacje indywidualne i grupy wsparcia.


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie