Ogłoszenie o zamówieniu

na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz.1843z późn. zm.) tj. na realizację zamówienia:

 

 

Prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - poprzez  zajęcia ze specjalistami oraz udzielanie dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w celu realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie. Etap V.

 

 

Znak postępowania: PPP.1212-634/2020

 

Szczegóły dostępne na BIP Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Ciąg dalszy na BIP Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie