Doradztwo zawodowe on-line cz. 8 ZDROWIE

Przez ostatni czas zachęcałam Cię do refleksji nad sobą. Nad zastanowieniem się co lubisz, jak/jaka jesteś, co Cię charakteryzuje, co Cię wyróżnia.

 

Dziś chcę byś zatrzymał się na moment nad Twoim zdrowiem.

Wybierając zawód, szkołę, pełniąc różne role zawodowe musimy uwzględniać swoje predyspozycje, ale i ograniczenia zdrowotne.

 

Zastanów się. Jeśli istnieją jakiekolwiek ograniczenia zdrowotne zapisz jakie one są i pomyśl w czym mogłyby Ci przeszkadzać w pracy, którą chciałbyś/chciałabyś wykonywać w przyszłości.

 

Byś niczego nie przeoczył/a przedstawiam zmodyfikowaną listę, która być może pomoże Ci
w uporządkowaniu kwestii Twojego zdrowia
[A. Jaskulska, Poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Pomaganie z pasją, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2015, s.98]

Ograniczenia zdrowotne - Lista pdf.

 1. Czy istnieją u Ciebie przeciwwskazania do wykonywania pracy wymagającej:

…. – jeśli tak, podkreśl.

 • dobrej kondycji psychicznej,
 • dobrej sprawności fizycznej,
 • wysiłku fizycznego,
 • dobrej sprawności układu sercowo-naczyniowego,
 • odpowiedniej wydolności fizycznej,
 • dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • sprawnego układu oddechowego,
 • sprawnego układu kostno-stawowego,
 • dobrej sprawności rąk,
 • dobrej sprawności nóg,
 • dobrej równowagi i świadomości,
 • dobrej sprawności układu pokarmowego,
 • dobrego słuchu,
 • dobrego wzroku,
 • właściwego rozróżniania barw,
 • dobrej sprawności narządu mowy,
 • braku lęku wysokości,
 • braku klaustrofobii,
 • inne…………………………….

Czy zdiagnozowano u Ciebie którąś/któreś z chorób? – jeśli tak, podkreśl.

 • cukrzyca,
 • nerwica,
 • depresja,
 • padaczka,
 • wady serca,
 • choroby kręgosłupa,
 • choroby nerek,
 • choroby skóry,
 • alergia,
 • astma,
 • nowotwory,
 • inne ważne………..

Czy zażywasz jakieś leki na stałe?

Jeśli występują jakiekolwiek ograniczenia, które mogą mieć wpływ na wykonywanie przez Ciebie pracy – zasięgnij opinii do lekarza medycyny pracy.

Jeśli chciałbyś/chciałabyś się dowiedzieć jak Twoje ograniczenia zdrowotne - choroby, wady wpływają na wykonywanie czynności zawodowych – zapraszam do kontaktu.

Pamiętaj jednak, że nawet jeśli posiadasz jakiekolwiek ograniczenia zdrowotne, nic nie stoi na przeszkodzie i z pewnością możesz znaleźć satysfakcjonującą i wymarzoną przez Ciebie pracę. Ważne jest dopasowanie miejsca, warunków i środowiska pracy do każdego, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, a także móc wykorzystać w pełni potencjał, jaki w Tobie tkwi, pomimo ograniczeń.

 

Pozdrawiamy,

Zespół ds. doradztwa zawodowego

PPP Pszczyna

K.Wolnarek


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie