Doradztwo zawodowe on-line ZAINTERESOWANIA - część 2

Wczoraj zachęcałam Was do refleksji związanej z wyborem zawodu przez pryzmat czasu, jaki poświęcamy pracy.

Dziś idziemy już głębiej i konkretniej.

Przypominając. Wybory związane z pracą zawodową powinny być dokonywane przede wszystkim na podstawie:

zainteresowań, umiejętności, wartości, wyników w nauce, stanu zdrowia, motywacji, zapotrzebowania rynku pracy.

Aktualna trudna sytuacja związana z pandemią koronawirusa utrudnia nam niektóre działania. Możemy ją jednak wykorzystać inaczej – jako specjalny czas na dodatkową refleksję, pomyślenia w inny sposób, z innej perspektywy.

Dlatego szczególnie zachęcamy Was teraz do poznawania siebie, odkrywania swoich mocnych stron, ale popatrzenia także na własne ograniczania. Nie mniej ważna jest także analiza zmieniającego się, dynamicznego rynku pracy jako czynników wyboru zawodu.

Przyjrzyjmy się teraz jednym z najważniejszych czynników wyboru zawodu - zainteresowaniom.

ZAINTERESOWANIA. HOBBY. PASJE.

Zainteresowania są pierwszymi działaniami związanymi z tym, co chcemy wykonywać, co nam sprawia przyjemność, radość i w końcu tym, co potrafimy robić najlepiej.

Rozwijają, kształtują, wzbogacają i poszerzają nasze horyzonty. Urozmaicają i upiększają życie, powodują, że mamy siłę do działania, robimy to, co lubimy. Posiadamy niewymuszoną motywację do poświęcania swoich sił i czasu czemuś, co sprawia nam przyjemność. Sprawia, że mamy poczucie cennego wykorzystania wolnego czasu.

Interesować się można praktycznie wszystkim: sportem, polityką, muzyką, ogrodnictwem, literaturą, a także wieloma innymi rzeczami, obszarami.

Nasze zainteresowania mogą wynikać z posiadanej wiedzy, umiejętności, cech osobowościowych, aktualnej mody, wrażliwości artystycznej. Mogą przyjmować różną formę. Mogą w przyszłości być inspiracją do wyboru szkoły, zawodu, ścieżki zawodowej.

 

Bardzo często łączą się z umiejętnościami.

 

Np. osoby których hobby to fotografika, z reguły są osobami cierpliwymi, umiejącymi uchwycić moment, a więc i spostrzegawczymi, o odpowiedniej wrażliwości artystycznej.

Osoby które lubią grać w piłkę nożną, to z reguły osoby, które są zdyscyplinowane, posiadają umiejętność strategicznego myślenia, szybkiego podejmowania decyzji i potrafią współpracować w grupie.

Jak widać, jedno zainteresowanie oznacza konkretne cechy charakteru, osobowości i umiejętności. Jeśli rozwijamy swoje pasje, zainteresowania wpływamy na rozwój swojej osobowości, charakteru i umiejętności, co w przyszłości przydaje się w pracy zawodowej. Nasze pasje mogą, ale wcale nie muszą stać się przedmiotem naszej pracy. Owszem, hobbysta fotografii może zostać w przyszłości fotografem, fotoreporterem, ale nie koniecznie.

Teraz chwila refleksji nad sobą. Wykonaj proszę ćwiczenie, które zaproponowałam. Ćwiczenie jest w aktywnym pdf. dlatego możesz pisać bezpośrednio na dokumencie. Każde z wykonanych zadań archiwizuj. Pomoże Ci to w podjęciu ostatecznej decyzji. Życzę powodzenia. 

Załącznik nr 2 - Zainteresowania_aktywny_arkusz 

A Ty rodzicu?

Jesteś jedną z najważniejszych osób, która ma wpływ na wybory swoich dzieci. Rozmawiaj z nim często o jego hobby, zainteresowaniach, przyszłej pracy, jak ona według niego powinna wyglądać, na czym mu zależy najbardziej. Pytaj go i odpowiadaj na jego pytania. Obserwuj. Co lubi, na jakie zajęcia pozaszkolne chce uczęszczać, co pochłania jego czas. Pomóż mu nazywać umiejętności pozyskiwane, nabywane w czasie spędzania przez niego czasu na tym co lubi. Pomóż mu się rozwijać!

 

I na koniec pigułka – filmik.

https://www.youtube.com/watch?v=tRwvykWkp74

 

Po zobaczeniu filmu zastanów się:

Co Ty lubisz robić?

Co budzi Twoją ciekawość i chęć rozwoju?

Jak możesz rozwijać swoje zainteresowania?

 

Film powstał w ramach projektu „EDUKACJA DLA PRACY" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty (Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie -- projekty systemowe), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Pozdrawiamy,

Zespół ds. doradztwa zawodowego

K.Wolnarek


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie