Kompleksowe wspomaganie placówek oświatowych

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół i przedszkoli, Nauczyciele

W ramach Powiatowego Programu Wspomagania, zapraszamy Państwa do kontynuacji lub rozpoczęcia współpracy z PPP w zakresie kompleksowego wspomagania placówek oświatowych. W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy  do udziału w szkoleniach wokół kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. Skupiamy się głównie na kompetencji „uczenia się” i „kompetencjach społecznych”.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199);

 

 Dla szkół i przedszkoli, które przystępują do Powiatowego Programu Wspomagania proponujemy trzy spotkania w roku szkolnym:

 1. Od spotkania z dyrektorem szkoły do diagnozy potrzeb rozwojowych placówki. Diagnoza zastanie przeprowadzona w oparciu o nowe wymagania państwa.
 2. Spotkanie szkoleniowe na temat „Praca zespołowa jako przestrzeń kształtowania kompetencji uczenia się w świetle wiedzy z neurobiologii i neurodydaktyki”
 3. Spotkanie monitorujące wdrażanie kompetencji uczenia się w praktyce edukacyjnej.

Dla placówek, które kontynuują  współpracę i które w ankietach wskazały na potrzeby szkoleniowe w nowym roku szkolnym proponujemy dwa spotkania do wyboru

 1. „O kompetencjach kluczowych raz jeszcze – warunki edukacyjne i przykłady ich kształtowania”.
 2. Podaj dziecku rękę, ale nie rób za niego tego, co potrafi zrobić sam. Uśmiechnij się”. Praca z uczniem w świetle neurobiologii i neurodydaktyki.
 3. Uczenie się wzajemne- kooperatywne, jako metoda pedagogiki uczenia się i kształtowania kompetencji społecznych.
 4. Alternatywne nurty w pedagogice uczenia się. Kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności i współpracy.
 5. Scenariusze zajęć rozwijających umiejętność „uczenia się”. Rola materiałów edukacyjnych, instrukcji, mentoringu, wzajemnego uczenia się i relacji w procesie uczenia się.
 6. Działania szkoły rozwijające kompetencje kluczowe np. wycieczki inaczej , uczniowie twórcami materiałów dydaktycznych, współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji.

Ponadto dla chętnych. W trosce o naszych nauczycieli. Gorąco polecamy.

 1. Badanie poziomu wypalenia zawodowego nauczycieli.
 2. Wspomaganie rodziców w procesie edukacyjnym dziecka. Współpraca z rodzicami – partnerstwo i wspólna odpowiedzialność, wywiadówki inaczej.

Powyższa oferta szkoleniowa jest realizowana w ramach  Powiatowego Programu Wspomagania realizowanego przez PPP w Pszczynie. Stanowi propozycję do planu nadzoru pedagogicznego oraz ewaluacji wewnętrznej.

Terminy spotkań ustalamy z Państwem indywidualnie i dostosowujemy się do organizacji pracy placówki.

Ze względów organizacyjnych prosimy o kontakt z organizatorem wspomagania w PPP do 10 października. Maria Szostak, Tel 664311546, szostakm@interia.pl

Łączymy pozdrowienia i życzenia wielu okazji do satysfakcji dla Uczniów, Nauczycieli i Rodziców nowym roku szkolnym

 Dyrektor PPP w Pszczynie                                                         Organizator wspomagania             

Maryla Cygan                                                                                    Maria Szostak      


« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie