Rodzice - pogadanki, warsztaty

Oferta na rok 2010-2011

Lp Tytuł Temat Odbiorca Czas trwania i placówka Osoba prowadząca
1. Rodzaj mowy dziecka Warsztaty, wspomanganie rozwoju mowy, poznanie podstawowych ćwiczeń, masażystki, relaksacja Rodzice dzieci z zaburzeniami mowy 4 godz. - w poradni, w szkole, w przedszkolu E. Kuśka
2. Wspieranie rozwoju mowy Pogadanka - stymulowanie rozwoju dziecka Rodzice małych dzieci 2 godz. - w szkole, w przedszkolu E. Kuśka
J. Kruczek
3. Aby Twoje dziecko ładnie mówiło Pogadanka Rodzice dzieci przedszkolnych 2 godz. - w poradni, w szkole, w przedszkolu E. Kuśka
4. Zabawa czyni cuda Pogadanka Rodzice małych dzieci 1,5 godz. - w przedszkolu, w szkole J. Kruczek
5. wpływ telewizji na rozwój dziecka Pogadanka Rodzice dzieci przedszk., szkolnych 1,5 godz. - w szkole, w przedszkolu J. Kruczek
6. Jak zapewnić wszechstronny rozwój dziecka Pogadanka - stymulowanie rozwoju dziecka przedszkolnego Rodzice dzieci przedszkolnych 1,5 godz. - w szkole, w przedszkolu R. Polak
7. Jak wychować szczęśliwe dziecko, granice, normy, zasady Pogadaka - warunki, normy, umiejętności wychowawcze Rodzice dzieci przedszkolnych 1,5 godz. - w szkole, w przedszkolu R. Polak
8. Rozwijanie potencjału twórczego dzieci Pogadanka - formy i metody wspomagające proces wychowania Rodzice dzieci przedszkolnych, młodoszkolnych 1,5 godz. - w szkole, w przedszkolu J. Wanot
9. Zabawy gazetowe Pogadanka - formy i metody wspomagające proces wychowania Rodzice dzieci przedszkolnych, młodoszkolnych 1,5 godz. - w szkole, w przedszkolu J. Wanot
10. Rola uczuć i zmysłów w rozwoju dziecka Pogadanka - formy i metody wspomagania procesu wychowania Rodzice dzieci przedszkolnych, młodoszkolnych 1,5 godz. - w szkole, w przedszkolu J. Wanot
11. Do startu gotowi Pogadanka - rola rodziców w osiąganiu gotowości szkolnej dziecka Rodzice dzieci przedszkolnych i młodoszkolnych 1,5 godz. - w szkole, w przedszkolu E. Wojciechowska
12. Przed dalszą drogą Pogadanka - dziecko w nowej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej Rodzice dzieci klas IV 1,5 godz - w szkole E. Wojciechowska
13. Szkoła dla rodziców Poszerzanie umiejętności wychowawczych rodziców - Rodzice adopcyjni prowadzący rodziny zastępcze skierowane przez kuratorów sądowych - warsztaty.
- Rodzice chcący poszerzyć kompetencje i umiejętności wychowawcze, oczekujące wsparcia w wykonywaniu funkcji rodzicielskich - trening umiejętności.
- Rodzice dzieci objętych zajęciami terapeutycznymi w poradni np. nadpobudliwych z zaburzeniami zachowania zespołem no. Aspergera - warsztaty.
wg potrzeb, cyklicznie 2-3 mies. G. Zatorska
B. Lipniak
K. Kuszik
A. Jaskulska
B. Żemła14. Klub rodzica Wsparcie i edukacja rodziców, pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z macierzyństwem - warsztaty Rodzice dzieci małych do 3 lat wg potrzeb cyklicznie 2-3 mies. - w poradni J. Kruczek
A. Jaskulska
15. Moje dziecko jest nadpobudliwe Warsztaty - radzenie sobie z dziećmi z zaburzeniami zachowania Rodzice dzieci z zaburzeniami zachowania 4 godz. - w poradni B. Żemła
K. Chrąsciel
16. Wysyłam Ci sms - o komunikacji w rodzinie Warsztaty - rodziny przechodzące trudne sytuacje, stres, kryzys, "trudny nastolatek" Rodzina w kryzysie 4 godz. - w poradni B. Lipniak
G. Zatorska
17. Dopalacze - legalne narkotyki Pogadanka Omówienie mechanizmu uzależnienia, wynikającego z przewlekłego stosowania sybstancji psychoaktywnych 3 godz. - w poradni B. Frankowska
18. Droga w labiryncie – jak wspomóc swoje dziecko w wyborze szkoły Prelekcje / warsztat Doskonalenie umiejętności wydobywania uzdolnień, a także wspierania w wyborze przyszłego kierunku 1/3 godz. - w szkole A. Jaskulska
G. Zatorska

« Powrót
Copyright 2013 by PPED w Pszczynie