Praca z uczniem z autyzmem – konferencja

Praca z uczniem z autyzmem – konferencja

„Praca z uczniem z autyzmem” W dniu 22 listopada 2022 r. nauczyciele  placówek powiatu pszczyńskiego mieli okazję doskonalić warsztat pracy związany z pracą z uczniem autystycznym.  W czasie konferencji zorganizowanej przez PPP w Pszczynie przedstawiono różne strategie rozwijania kompetencji społecznych u dzieci i nastolatków z ASD. Prelegentką była specjalistka w tej dziedzinie – konsultantka Regionalnego …

Dzień Tolerancji i Dzień Życzliwości …listopad 2022

Dzień Tolerancji i Dzień Życzliwości …listopad 2022

Dzień Tolerancji i Dzień Życzliwości …listopad 2022 W ramach wspomagania szkół i placówek w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pszczynie zrealizowano projekt edukacyjny adresowany do uczniów wszystkich klas z okazji  Międzynarodowego Dnia Tolerancji przypadającego na 16 listopada. Przeprowadzono warsztaty w klasach I-IV oraz prelekcje z miniwarsztatami  w klasach V-VIII. Inicjatorkami projektu  ze …