Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2022

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 2022

2 kwietnia każdego roku obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Akcja prowadzona jest na wszystkich kontynentach, a udział potwierdza 101 krajów , w tym Polska.

W wielu placówkach powiatu pszczyńskiego podjęto z tej okazji różnorodne inicjatywy przybliżające temat związany ze spektrum autyzmu oraz trudnościami autystycznych osób w codziennym funkcjonowaniu. Akcja jest inicjatywą nauczycieli współpracujących w sieci „Asy z Klasą” działająca pod egidą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie i wspierana przez filię pszczyńską Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Katowicach. To przy okazji znakomita okazja do wzajemnego uczenia się empatii i pogłębiania życzliwości w relacjach koleżeńskich.

12 klas w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pszczynie uczestniczyło  w prelekcjach na temat „Zwalczajmy bariery w swoich głowach”.

Uczniowie wyrazili swoja dojrzałą refleksję w formie plastycznej. Gratulujemy kreatywności i empatii całej Szkolnej Społeczności.

Weronika Zawisza-Grzanka – koordynatorka sieci n-li