WIESŁAWA KLOC, logopeda, pedagog

Ukończone studia:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek: nauczanie początkowe

  • Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapią Pedagogiczną na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego

  • Interdyscyplinarne Studia Podyplomowe z Przyrody i Ekologii — Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku

Zadania realizowane w poradni dla dzieci:

Badania diagnostyczne:

  • diagnoza logopedyczna wad wymowy u dzieci i młodzieży,

  • przesiewowe badania słuchu

Terapia indywidualna:

  • terapia logopedyczna indywidualna,

  • terapia grupowa

– stymulacja rozwoju mowy,

– trening słuchowy dzieci

inne formy pomocy:

  • porady, konsultacje,

– pedagogizacja i przekazywanie porad dla rodziców, konsultacje

– konsultacje dla nauczycieli

  • opieka nad praktykami studenckimi