MIROSŁAWA KULCZYK, pedagog, doradca zawodowy, socjolog

Ukończone Studia:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych,  kierunek –  socjologia ogólna
 • Studia Podyplomowe, kierunek – „Doradztwo zawodowe w placówkach oświatowych i pozaoświatowych”
 • Studia podyplomowe, kierunek – „Diagnoza i terapia pedagogiczna”

Zadania realizowane w poradni:

 • prowadzenie diagnoz pedagogicznych,
 • diagnozowanie  umiejętności i predyspozycji zawodowych uczniów,
 • prowadzenie czynności postdiagnostycznych
 • zajęcia warsztatowe w zakresie preorientacji i poradnictwa zawodowego;
 • koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, wspierających uczniów w świadomym planowaniu kariery i podjęciu roli zawodowej
 • organizowanie grup wsparcia i innych zajęć edukacyjnych w celu wspierania umiejętności wychowawczych nauczycieli, rodziców
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia.