MARYLA CYGAN – psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pszczynie

Ukończone studia:

 • Studium nauczycielskie w Raciborzu, w zawodzie nauczyciela szkoły podstawowej w specjalności Nauczanie Początkowe,

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna,

 • Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki

 • Studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania „Menadżer w Oświacie”,

 • Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej,

 • Studia podyplomowe z zakresu finansów i bankowości,

 • Studia podyplomowe z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości w szkole,

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, kierunek psychologia, specjalność Psychologia kliniczna i osobowości.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Ekspert z listy MEN w dziedzinie awansu zawodowego nauczycieli,

 • Egzaminator OKE w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec.

Zadania realizowane w poradni:

 • konsultacje z rodzicami, nauczycielami,

 • współpraca z dyrektorami szkół oraz pedagogami szkolnymi w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej – kontraktowanie działań na terenie placówki,

 • współpraca ze środowiskiem  w zakresie realizacji zadań statutowych poradni,

 • szkolenia Rad Pedagogicznych,

 • interwencja w środowisku,

 • profilaktyka,

 • przewodniczący Zespołu Orzekającego.