KATARZYNA MATUSIAK, pedagog, doradca zawodowy, terapeuta biofeedback, Provider Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow®, terapeuta Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen

Ukończone studia:

 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
  – kierunek pedagogia, specjalność pedagogika społeczno – opiekuńcza,
 • Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi – kierunek: pedagogika, specjalność: doradztwo zawodowe i personalne

Zadania realizowane w poradni:

 • prowadzenie diagnoz pedagogicznych dzieci i młodzieży,
 • opiniowanie oraz dokonywanie kwalifikacji do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno-wychowawczej, opieki, kształcenia;
 • prowadzenie diagnoz i porad zawodoznawczych,
 • prowadzenie indywidualnej terapii EEG Biofeedback;
 • prowadzenie diagnozy i terapii Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen;
 • Neurofow- diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń przetwarzania słuchowego APD, CAPD;
 • prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży,
 • prowadzenie grup terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce, ryzykiem dysleksji rozwojowej, specyficznymi trudnościami w nauce, deficytami w funkcjach słuchowych,
 • konsultacje i szkolenia nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych,
 • opieka nad praktykantami studenckimi – koordynator,
 • prowadzenie działań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi – koordynator.