KATARZYNA CHRĄŚCIEL, pedagog, terapeuta pedagogiczny

Ukończone studia:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek pedagogika, specjalność pedagogika socjalno – opiekuńcza

Zadania realizowane w poradni:

  • diagnoza pedagogiczna dzieci z trudnościami szkolnymi, w tym specyficznych trudności w uczeniu się,

  • diagnoza dzieci w kierunku nadpobudliwości psychoruchowej,

  • terapia pedagogiczna indywidualna,

  • terapia pedagogiczna indywidualna dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki,

  • terapia pedagogiczna grupowa z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się,

  • terapia grupowa dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową,

  • pedagogizacja rodziców,

  • wsparcie i konsultacje dla rodziców,

  • współpraca ze środowiskiem lokalnym.