KAMILA WANOT, psycholog, terapeuta SI

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek psychologia, specjalność wychowawczo – kliniczna.

Zadania realizowane w poradni:

 • prowadzenie badań psychologicznych dzieci i młodzieży, oraz dokonywanie kwalifikacji do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno – wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji,

 • diagnoza pod kątem wczesnego wspomagania rozwoju i dojrzałości szkolnej,

 • diagnoza Integracji Sensorycznej,

 • diagnoza problemów emocjonalnych, wychowawczych i psychosomatycznych w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,

 • prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym z problemami emocjonalnymi wraz rodzicami Iskierki,

 • współprowadzenie zajęć edukacyjnych grupowych dla dzieci w wieku przedszkolnym
  z deficytami rozwojowymi Metoda dobrego startu,

 • wsparcie i konsultacje dla rodziców,

 • współpraca ze środowiskiem,

 • szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.