JOANNA KRUCZEK, psycholog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci autystycznych

Ukończone studia:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek psychologia

Zadania realizowane w poradni:

  • prowadzenie badań psychologicznych dzieci i młodzieży, oraz dokonywanie kwalifikacji do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno – wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji,

  • diagnoza pod kątem wczesnego wspomagania rozwoju i dojrzałości szkolnej,

  • diagnoza problemów emocjonalnych, wychowawczych i psychosomatycznych dzieci najmłodszych do 6 roku życia,

  • prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym z problemami emocjonalnymi wraz rodzicami Karuzela oraz W grupie Raźniej,

  • wsparcie i konsultacje dla rodziców,

  • współpraca ze środowiskiem.