GRAŻYNA ZATORSKA, psycholog, arteterapeuta

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek psychologia.

Kursy kwalifikacyjne i doskonalące:

 • Studium Specjalne w zakresie Socjoterapii dla Nauczycieli – Wychowawców i Pedagogów Szkolnych,

 • Kurs kwalifikacyjny: arteterapia,
 • Kurs Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, cz. I oraz Rodzeństwo bez Rywalizacji, cz. II,

 • Kurs terapii dzieci z zaburzeniami lękowymi,

 • Kurs terapii dzieci moczących się i ich rodzin,

 • Cykl szkoleniowy terapii rodzin,

 • Kurs zaburzeń integracji czynności zmysłowych,

 • Uprawnienia diagnostyczne – Skala Inteligencji Stanford-Binet 5,

 • I inne liczne warsztaty i kursy doskonalące.

Zadania realizowane w poradni:

 • prowadzenie badań psychologicznych dzieci i młodzieży, oraz dokonywanie kwalifikacji do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno – wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji,

 • diagnoza dzieci pod kątem nadpobudliwości psychoruchowej,

 • diagnoza i terapia dzieci z problemami emocjonalnymi, wychowawczymi i psychosomatycznymi w wieku szkolnym,

 • terapia indywidualna z dziećmi z problemami adaptacyjnymi i separacyjnymi, lękami, problemy w zachowaniu, moczeniem nocnym,

 • terapia rodzin,

 • współprowadzenie grup wsparcia,

 • współprowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci,

 • prowadzenie profilaktycznych zajęć warsztatowych dla uczniów szkół podstawowych,

 • wsparcie i konsultacje dla rodziców,

 • współpraca ze środowiskiem,

 • szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.