Grażyna Stalska – psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji

Ukończone studia:

Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek psychologia Studium Psychoterapii Indywidualnej w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie.

Zadania realizowane w poradni:

prowadzenie diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży oraz dokonywanie kwalifikacji do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno – wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji,

  • terapia indywidualna dzieci i młodzieży z problemami, emocjonalnymi, rodzinnymi, wychowawczymi itp.,
  • systemowa terapia rodzin,
  • współprowadzenie grup wsparcia, praca terapeutyczna z rodzicami na rzecz dziecka, prowadzenie profilaktycznych zajęć warsztatowych dla uczniów szkół podstawowych oraz ponad podstawowych, wsparcie i konsultacje dla rodziców, współpraca ze środowiskiem oraz inne zadania wynikające z bieżącego zapotrzebowania