EWA KUŚKA, neurologopeda, oligofrenopedagog, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta IAS Johansen, Provider Aktywnego Treningu Słuchowego Neuroflow, certyfikowany specjalista diagnozy i terapii zaburzeń miofunkcjonalnych

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny, Podyplomowe Studium Logopedii i Glottodydaktyki z Terapia Pedagogiczną – kierunek Logopedia,

 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny Instytut Filologii Polskiej – specjalizacja Neurologopedia

 • Dolnośląska Wyższa Szkoła Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej Wrocław , Podyplomowe Studia – specjalizacja Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka

Zadania realizowane w poradni dla dzieci:

 • diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy i języka – brak mowy, opóźnienia w rozwoju mowy, dyslalia, rozszczep wargi i/lub podniebienia, jąkanie wczesnodziecięce i inne,

 • diagnoza i terapia zaburzeń kompetencji językowych w przebiegu chorób neurologicznych u dzieci w tym – alalia, afazja, dysartria, dysfagia, mózgowe porażenie dziecięce, oligofazja, całościowe zaburzenia rozwoju autyzm i zespół Aspergera, i inne,

 • wczesne wspomaganie rozwoju mowy dziecka w tym dziecka z ryzyka okołoporodowego,

 • wspomaganie rozwoju mowy dziecka w przebiegu opóźnień w nabywaniu kompetencji komunikacyjnych u dzieci z prawidłowym rozwojem psychoruchowym z izolowanym ORM,

 • diagnoza i terapia odruchów orofacjalnych,

 • diagnoza i terapia zaburzeń funkcji pokarmowych – połykanie, gryzienie, żucie ,

 • diagnoza nieprawidłowości w budowie i rozwoju narządów artykulacyjnych,

 • przesiewowe badania percepcji słuchowej z zastosowaniem programu multimedialnego „Słyszę”, percepcji wzrokowej „Widzę” oraz mowy „Mówię”,

 • prowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy i integracji sensomotorycznej „Logomaluchy” – program autorski,

 • konsultacje dla nauczycieli i rodziców dotyczące profilaktyki oraz zaburzeń w rozwoju mowy i języka u dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym,

 • prowadzenie warsztatów tematycznych oraz pogadanek dla rodziców i nauczycieli w zakresie profilaktyki oraz zaburzeń w rozwoju mowy i języka u dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodszym wieku szkolnym

 • prowadzenie diagnozy i terapii Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansen,

 • Neuroflow – diagnostyka i rehabilitacja zaburzeń przetwarzania słuchowego APD.