dr ALEKSANDRA MIKLEWSKA, psycholog, pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta SI, Provider Aktywnego Treningu Słuchowego metodą Neuroflow®

Ukończone studia:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek psychologia (specjalizacja: psychologia wychowawczo – kliniczna dzieci i młodzieży),
  • Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny w Polskim Instytucie Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie.
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek pedagogika specjalna – resocjalizacja.

Zadania realizowane w poradni:

  • prowadzenie badań psychologicznych dzieci i młodzieży, oraz dokonywanie kwalifikacji do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno – wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji,
  • diagnoza i terapia integracji sensomotorycznej.
  • współprowadzenie grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku szkolnym z zaburzeniami emocjonalnymi, problemami w nauce i relacjach rówieśniczych,
  • konsultacje dla rodziców,
  • szkolenia i warsztaty dla nauczycieli,
  • współpraca ze środowiskiem.