BOGUSŁAWA FRANKOWSKA, psycholog, tyflopedagog, terapeuta

Ukończone studia:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek psychologia,

  • Studia podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki W Górnośląskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej

Zadania realizowane w poradni:

  • prowadzenie badań psychologicznych dzieci i młodzieży, oraz dokonywanie kwalifikacji do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno – wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji,

  • diagnoza i terapia dzieci z problemami emocjonalnymi, wychowawczymi i psychosomatycznymi w wieku szkolnym,

  • terapia indywidualna z dziećmi z problemami adaptacyjnymi i separacyjnymi, lękami, problemy w zachowaniu, moczeniem nocnym,

  • współprowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, problemami w nauce i relacjach rówiesniczych, z małym poczuciem własnej wartości,( grupa dla dzieci gimnazjalnej oraz dzieci z klas 4-6), w sytuacji rowodu rodziców

  • wsparcie i konsultacje dla rodziców,

  • współpraca ze środowiskiem,

  • szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.