ALEKSANDRA KOWALSKA, pedagog, oligofrenopedagog, surdopedagog, logopeda

Ukończone studia:

  • Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach, kierunek: Pedagogika Specjalna z Informatyką, specjalność: Surdopedagogika

  • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu, kierunek: Pedagogika specjalna, specjalność: Surdopedagogika

  • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, kierunek: pedagogika, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna

Zadania realizowane w poradni:

Diagnoza pedagogiczna dzieci i młodzieży:

  • diagnoza dzieci ze specyficznymi trudności w uczeniu się;

  • diagnoza ryzyka dyskalkuli rozwojowej uczniów szkoły podstawowej,

  • szkolenie uprawniające do korzystania z wystandaryzowanego narzędzia do diagnozy funkcjonalnej dzieci w wieku od 1 miesiąca do 9 roku życia (Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP).

  • Terapia pedagogiczna dzieci.