Agnieszka Skórzańska-Kieloch – pedagog, logopeda, oligofrenopedagog

Ukończone studia:
– Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie: Pedagogika specjalna, specjalizacja: oligofrenopedagogika
– Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
– Uniwersytet Śląski w Katowicach: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
– Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu: Logopedia
Zadania realizowane w poradni:
– prowadzenie badań pedagogicznych  dzieci w wieku przedszkolnym oraz dokonywanie kwalifikacji do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno – wychowawczej, opieki i kształcenia specjalnego
– diagnoza pod kątem wczesnego wspomagania rozwoju i dojrzałości szkolnej,
– współprowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym z problemami emocjonalnymi wraz rodzicami Iskierki,
– współprowadzenie zajęć edukacyjnych grupowych dla dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami rozwojowymi Metoda dobrego startu,
– terapia pedagogiczna indywidualna dla dzieci deficytami wieku przedszkolnym z deficytami rozwojowymi,
– wsparcie i konsultacje dla rodziców,
– współpraca ze środowiskiem,
– szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.