AGATA ŚNIEG, psycholog, logopeda

Ukończone studia:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii – kierunek: psychologia; specjalność: psychologia kliniczna człowieka dorosłego
 • Studia podyplomowe: Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny; kierunek: logopedia

Zadania realizowane w poradni:

 • prowadzenie badań psychologicznych dzieci i młodzieży, oraz dokonywanie kwalifikacji do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, profilaktyczno – wychowawczej, opieki, kształcenia specjalnego i resocjalizacji,
 • diagnoza i terapia dzieci z problemami emocjonalnymi, wychowawczymi i psychosomatycznymi w wieku szkolnym,
 • diagnoza dzieci pod kątem nadpobudliwości psychoruchowej,
 • terapia indywidualna dzieci z problemami adaptacyjnymi i separacyjnymi, lękami, problemy w zachowaniu,
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych grupowych dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • prowadzenie zajęć terapeutycznych grupowych dla dzieci z niską samooceną,
 • prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców zastępczych, adopcyjnych,
 • prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci z problemami wychowawczymi,
 • współprowadzenie grupy wsparcia dla szkolnych doradców zawodowych,
 • wsparcie i konsultacje dla rodziców,
 • współpraca ze środowiskiem,
 • szkolenia i warsztaty dla nauczycieli.