OFERTA PPP DLA SZKÓŁ NA ROK SZK. 2022-2023

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PSZCZYNIE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

Działania na terenie szkół.

Działania skierowane dla rodziców:

 • Dziecko w sytuacji kryzysu – prelekcja dla rodziców uczniów szkół podstawowych – A. Śnieg, M. Kulczyk
 • Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży w sytuacji izolacji społecznej- prelekcja, M. Cygan
 • Jak przetrwać z nastolatkiem -prelekcja dla rodziców uczniów klas VI – VIII, Śnieg, M. Kulczyk
 • Rodzicu, pomóż dziecku w wyborze szkoły i zawodu dla dziecka – prelekcja dla rodziców uczniów klasy VIII, M. Kulczyk
 • Czy to już uzależnienie– szkolenie dla rodziców nt. e- uzależnień, A. Kowalska, G. Stalska
 • Dziecko w sieci– prelekcja dla rodziców, B. Frankowska, K. Muszik
 • Radzenie sobie z emocjami. Jak okiełznać złość i wybuchy gniewu dziecka. – psychoedukacja dla rodziców uczniów klas I-III, G. Łebecka
 • Jakie zachowania rodziców wspomagają skuteczną komunikację z dzieckiem? – psychoedukacja dla rodziców uczniów klas I-III, G. Łebecka

Działania skierowane dla nauczycieli:

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle przepisów prawnych. M. Cygan
 • Przeciwdziałanie zaburzeniom psychicznym dzieci i młodzieży w sytuacji izolacji społecznej– M. Cygan
 • Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne i inna dokumentacja na rzecz dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. M. Cygan
 • FAS- ukryta niepełnosprawność. B. Frankowska, K. Muszik
 • Praca z dzieckiem z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, K. Muszik, K. Matusiak
 • Zaburzenia depresyjne okresu adolescencji, B. Frankowska, K. Muszik

Działania skierowane dla uczniów:

 • FAS- ukryta niepełnosprawność. Alkohol a ciąża- profilaktyka uzależnień– warsztaty dla uczniów szkoły ponadpodstawowej, B. Frankowska, K. Muszik
 • Spojrzenie w zwierciadło, zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy VII-VIII SP rozwijające pozytywny obraz własnej osoby, samoakceptacji i samoświadomość. B. Frankowska, K. Muszik
 • Stres- jak go okiełznać ?- warsztaty dla uczniów VII – VIII SP, B. Frankowska, K. Muszik
 • I feel you– empatyzujemy! warsztaty dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej, uczniów szkoły ponadpodstawowej- zajęcia służące odbudowaniu więzi rówieśniczych oraz budowaniu relacji społecznych, G. Stalska, A. Kowalska
 • Znowu razem- warsztaty reintegracyjne dla uczniów klasy III szkoły podstawowej, Stalska, A. Kowalska
 • Odrzucenie rówieśnicze – warsztaty dla uczniów klas IV- VIII – zajęcia służące odbudowujące budowaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami i przeciwdziałaniu izolacji społecznej, D. Popielarz, K. Matusiak, G. Zatorska.
 • Lubię siebie, szanuje innych- zajęcia o charakterze integracyjnym rozwijające sferę emocjonalno- społeczną, A. Śnieg, M. Kulczyk
 • Chce mi się- zajęcia służące budowaniu motywacji do nauki, G. Stalska, A. Kowalska
 • Lubię moją klasę– zajęcia reintegracyjne dla uczniów klas I- III, Śnieg, M. Kulczyk
 • Rozwiń skrzydła– zajęcia warsztatowe rozwijające motywacje do nauki- klasy VII VIII, Śnieg, M. Kulczyk
 • Słowa-uczucia – zajęcia psychoprofilaktyczne ze szczególnym uwzględnieniem sfery emocjonalno- społecznej, A. Miklewska, N. Michalik
 • Bawmy się razem- zabawy integracyjne dla uczniów klas I- III SP, A. Miklewska, N. Michalik
 • Moje miejsce – zajęcia warsztatowe dla podopiecznych DPS Pielgrzymowice skierowane na lepsze poznanie siebie, budowanie poczucie własnej wartości, reintegracja po okresie izolacji, A. Miklewska, N. Michalik
 • Jestem dla siebie dobry. Budowanie poczucia własnej wartości. – warsztaty dla uczniów klas IV-VI, G. Łebecka
 • Tylko ten, kto wędruje, odnajduje nowe ścieżki – jak wytyczać i realizować nowe cele. – warsztaty dla uczniów klasy VIII, G. Łebecka
 • Przesiewowe badania słuchu, K. Muszik, K. Matusiak, D. Popielarz

Działania na terenie poradni:

Działania skierowane dla rodziców:

 • Szkoła dla rodziców – zajęcia warsztatowe dla rodziców doskonalące umiejętności wychowawcze- cykl spotkań, G. Łebecka, G. Zatorska, A. Miklewska, G. Stalska
 • Rodzeństwo bez rywalizacji – zajęcia warsztatowe dla rodziców doskonalące umiejętności wychowawcze- cykl spotkań, G. Łebecka, G. Zatorska,
 • Grupa wsparcia dla Absolwentów Szkoły dla rodziców, Miklewska, G. Stalska
 • Grupa wsparcia dla rodziców z Ukrainy, A. Śnieg, M. Kulczyk
 • Terapia rodzin, G. Stalska, G. Zatorska, B. Frankowska
 • Mediacje rodzin, G. Stalska, G. Zatorska, B. Franskowska, A. Kowalska, M. Paluszewska

Działania skierowane do nauczycieli:

 • Grupa Balintagrupa wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych –cykliczne spotkania, B. Frankowska, K. Muszik
 • Grupa wsparcia dla doradców zawodowych i pedagogów szkolnych pełniących rolę doradców zawodowych – cykliczne spotkania, M. Kulczyk, K. Matusiak, A. Śnieg

Działania skierowane do uczniów:

 • Diagnoza psychologiczna – psycholodzy PPP,
 • Diagnoza pedagogiczna – pedagodzy PPP,
 • Diagnoza logopedyczna – logopedzi PPP,
 • Diagnoza integracji sensorycznej – A. Miklewska
 • Badania przesiewowe słuchu – K. Muszik, K. Matusiak, D. Popielarz,
 • Przesiewowe badania w kierunku Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego (CAPD)- diagnoza wyższych funkcji słuchowych metodą ATS Neuroflow; terapia, K. Muszik, K. Matusiak
 • Indywidualna terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami szkolnymi –pedagodzy PPP,
 • Indywidualna terapia psychologiczna- terapia indywidualna dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, problemami psychosomatycznymi, trudnościami adaptacyjnymi i in., psycholodzy PPP,
 • Indywidualna terapia logopedyczna, Kloc, I. Sikorski,
 • Diagnoza i Terapia metodą Indywidualnej Stymulacji Słuchu IAS Johansen – indywidualna stymulacja słuchu, K. Muszik, K. Matusiak, D. Popielarz
 • Indywidualne porady i diagnozy zawodoznawcze dla uczniów i ich rodziców z zakresu preorientacji zawodowej, Kulczyk, K. Matusiak,
 • Pełna kontrola- zajęcia terapeutyczne dla dzieci klas I- III z ADHD oraz ich rodziców, K. Chrąściel, N. Michalik
 • Emocjolandia – grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi VII-VIII, A. Kowalska, A. Śnieg
 • Akademia uczuć – grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi IV-VI, A. Śnieg, A. Kowalska
 • Prężny umysł – zajęcia warsztatowe dla uczniów z ryzykiem dysleksji kl. II-III, K. Muszik, K. Matusiak
 • Trudne? – nie dla mnie grupa dla dzieci z ryzyka dysleksji rozwojowej klasy IV-VI, Szkoły podstawowej, A. Kowalska
 • Kolorowy świat – zajęcia terapeutyczne dla dzieci zahamowanych, nieśmiałych uczniowie klas 1-3, G. Zatorska, N. Michalik
 • Ala i AS- zajęcia grupowe dla dzieci w klasach I- III szkoły podstawowej, A. Śnieg, A. Kowalska
 • Literkowo- zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów klas IV-VI z grupy ryzyka dysleksji, K. Muszik
 • Dwa domy- jedno dzieciństwo– grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci szkoły podstawowej w sytuacji rozpadu rodziny, A. Śnieg, M. Kulczyk
 • Zdobywcy – warsztaty ogólnorozwojowe dla uczniów kl. I-III, A. Miklewska, N. Michalik,
 • Grupowe zajęcia wspierające rozwój Integracji Sensorycznej dla dzieci w wieku szkolnym, A. Miklewska

Kwalifikacja uczniów do różnorodnych form pomocy indywidualnej i grupowej odbywa się na podstawie konsultacji z wybranym pracownikiem poradni.

Porozumienia zostały wysłane e-maile do szkół.